V nedeľu 8. augusta 2021 celá dominikánska rodina slávila nádherný sviatok – 800 rokov od NARODENIA SV. DOMINIKA PRE NEBO. Aj my, mladí ADOMáci, sme sa k sláveniu pripojili spolu s bratmi aj sestrami. V Košiciach sme mali možnosť zúčastniť sa na slávnostnej sv. omši spolu s bratmi dominikánmi. Poobede sme sa zase spolu so sestrami dominikánkami zjednotili pri modlitbe vešpier, v krátkom príhovore sr. Adriány sa dozvedeli niečo viac o sv. Dominikovi a následne strávili krásne slávnostné chvíle na posedení spolu za jedným stolom. Ďalší ADOMáci sa zišli vo Zvolene, aby aj oni svojimi modlitbami a sprevádzali brata Joachima, ktorý v tento výnimočný deň zložil v Kostole svätého Dominika slávnostnú profesiu.

Nech príklad života sv. Dominika premieňa naše všedné dni na výnimočné okamihy kázania a ohlasovania jedinej Pravdy!

Sv. Dominik, oroduj za nás!