„Géniom nemôže byť každý, ale cesta k svätosti je otvorená každému“ (sv. Maximilián Kolbe).
„Tým, čo veria v teba, Bože, život sa neodníma, iba mení; a keď skončíme život v smrteľnom tele, máme pripravený večný príbytok v nebesiach“ (prefácia – pieseň vďaky – za zosnulých I).