Vzhľadom na aktuálnu situáciu ešte nevieme, či sa Putovanie s apoštolom Pavlom uskutoční v termíne od 13. do 19. júla 2020. Preto nespúšťame ani prihlasovanie, ktoré malo začať od 1. apríla 2020.

Informácie budeme aktualizovať na adom/dominikani.sk a na facebookovej stránke ADOM-u.

Za pochopenie ďakujeme!

Organizačný tím