Všetky podujatia sa v našom kostole sa od piatku 10. decembra konajú v režime “OP” (vstup bude možný len s dokladom o prekonaní a očkovaní). Kapacita kostola bude 30 osôb. V kostole obsadzujte miesta, ktoré sú určené na sedenie. Dodržujte hygienické predpisy (respirátor FFP2, hygiena rúk, odstupy). Platí otcom arcibiskupom vyhlásený dišpenz od povinnosti účasti na nedeľnej sv. omši a na prikázaný sviatok. Bližšie informácie o spovedaní a slávení bohoslužieb nájdete v sekcii oznamy a omše.

Individuálnu duchovnú starostlivosť pre nezaočkovaných (sv. spoveď, sv. prijímanie…) je potrebné individuálne dohovoriť s konkrétnym kňazom.

Prosíme vás o dôsledné zachovávanie týchto opatrení, keďže ide v prvom rade o ohľaduplnosť k sebe navzájom, a za ochranu zdravia. Zároveň, prosím, berte ohľad aj na zdravotníkov a ich extrémne vypätie pri zabezpečení zdravia a životov ľudí i v našom meste.