Všetky bohoslužby sa konajú do odvolania v dominikánskom kostole v Košiciach v režime „OP“, t.zn. sú vyhradené len pre zaočkovaných a tých, ktorí prekonali ochorenie covid-19 a majú doklad o tejto skutočnosti. Počet veriacich je stanovený na 50 osôb. Prosíme, aby ste sa pri vstupe do kostola bez vyzvania preukázali dokladom o očkovaní/prekonaní kostolníkovi resp. kňazovi, ktorý má na starosť overenie týchto skutočností. Zároveň platí aj povinnosť zanechať základné personalia (meno, priezvisko, telefónne číslo) v schránke vo vstupnom vestibule (môžete si tieto lístočky nosiť už vyplnené so sebou z domu). Tieto personália sa nezapisujú, len archivujú pre potreby hygieny. Treba tiež zachovávať základné hygienické nariadenia (rúško FFP2, odstup, hygiena rúk).

Pre tých, ktorí majú záujem o individuálne duchovné vedenie (režim OTP – max. 6 osôb), treba aby sa obrátili na konkrétneho kňaza, s ktorým si dohovoria sv. spoveď, sv. omšu…

Prosíme o dôsledné zachovávanie týchto opatrení, keďže pri ich nerešpektovaní, hrozí finančný postih nielen pre tých, ktorí opatrenia nezachovajú, ale vysoký postih aj pre vlastníka kostola, v ktorom k porušeniu opatrení prišlo. Ďakujeme za pochopenie.