V dňoch 19.7. – 24.7. sa stretla skupinka mladých Adomákov spolu so sestrami a pátrom Lukášom v krásnom prostredí Motyčiek. Tieto dni sa niesli v znamení putovania, kde sme zažili radosť zo zdolania vrcholov: Kozí chrbát, Prašivá, Veľká Chochuľa, Krčahy a poslednú púť sme mali do malebnej dedinky – Špania dolina. Náročnosť výstupov zľahčovala skvelá rodinná atmosféra počas celého nášho stretnutia; tiež čučoriedky a veľa kávy, ktorú mala všade a vždy poruke sestra Blažeja.

Okrem posilnenia našich končatín sme si posilnili aj ducha, samozrejme štúdiom, ktoré je pre Rehoľu kazateľov tak typické. Tentokrát to bolo dielo Prečo byť kresťanom? od Timothyho Radcliffa. A čo by to bolo za Adomácke stretnutie bez dennej sv. omše, modlitby liturgie hodín, či ruženca? Ani teraz to nechýbalo a mali sme aj možnosť zakúsiť atmosféru mariánskeho pútnického miesta – Staré Hory, kde sme sa zjednotili v spoločnej modlitbe.

Samozrejme každé putovanie je aj o prekvapeniach; tohto roku to bolo jedno veľké, ktoré sa udialo v Podkoniciach, kde sme sa stretli s druhou skupinkou pútnikov, ktorí putovali z Košíc do Zvolena s bratmi dominikánmi. Veď nečakané stretnutia sú tie najkrajšie! A ako to už býva, všetko pekné rýchlo zbehne, nuž teda už teraz sa všetci tešíme na ďalšie putovanie. V mene všetkých zúčastnených, za tieto krásne dni, ďakujeme sestrám a fr. Lukášovi!

Klaudia