andrejop

/Andrej Visokai

About Andrej Visokai

This author has not yet filled in any details.
So far Andrej Visokai has created 46 blog entries.

Homília brata Hilára na slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

Svätý Jozef  –  ženích Panny Márie Sv. Jozefa Boh vyvolil za ženícha preblahoslavenej Panny Márie, za pestúna svojho jednorodeného Syna, za hlavu, živiteľa a strážcu Svätej rodiny. Dnes Cirkev uctieva a vzýva sv. Jozefa aj ako svojho nebeského patróna, ako svojho osobitného ochrancu a príhovorcu u Boha. Sv. Jozef sa narodil v Betleheme. […]

18. marca 2019|

Homília brata Patrika na 2. pôstnu nedeľu

O čom asi tak Ježiš diskutoval spolu s Mojžišom a Eliášom? Evanjelista Lukáš naznačuje, čo bolo predmetom ich vzájomnej konverzácie: „hovorili o Ježišovom odchode (v pôvodnom gréckom texte: exode), ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme“ (Lk 9, 31). […]

15. marca 2019|

Homília brata Damiána na 1. pôstnu nedeľu

Často v Cirkvi hovoríme o tom, že naša terminológia potrebuje trochu aktualizovať, aby sme hovorili jazykom, ktorému ľudia rozumejú. To neznamená tieto termíny hneď nahradiť novými, ale skôr priblížiť obsah, ktorý sa za nimi skrýva niečím, čomu ľudia rozumejú. […]

9. marca 2019|

Milý brat, milá sestra, prišiel čas pôstu, odložiť tieto „tradičné formy sebazapierania“ a pokúsme tento svätopôstny čas využiť skutočne na to, aby sme dávali veľmi veľký pozor na svoje ústa.

6. marca 2019|

Homília brata Andreja na popolcovú stredu

Milí bratia a sestry, milí priatelia, už iba niekoľko hodín nás delí od nového liturgického roka – pôstneho obdobia. Stojíme pred mnohými výzvami, kladieme si otázky aké si dáme predsavzatie, čoho sa zrieknem a pod. […]

4. marca 2019|

Pozvanie na pôstne kázne

Žilinskí bratia dominikáni srdečne pozývajú na cyklus pôstnych kázní, ktorý sa uskutoční každú pôstnu nedeľu v Kostole sv. Barbory počas sv. omší o 8:00, 11:00 a 15:30.

2. marca 2019|

Homília brata Kristiána na 8. nedeľu v období cez rok

V knihe Sirachovej čítame: „Pec skúša výrobky hrnčiara a spravodlivého skúša súženie.” (Sir. 27, 6). Liturgia dnešnej nedele nám pomáha pozerať sa úplne inými očami na súženia, s ktorými sa denne stretávame. […]

2. marca 2019|

Homília brata Františka na 7. nedeľu v období cez rok

„…milujte aj svojich nepriateľov, …buďte milosrdní, ako je milosrdný váš nebeský Otec….“. Ak máte doma záhradku, môžete sa pokochať v kráse jej kvietkov a všetkého, čo sme tam posadili. No dobre vieme, že aj v záhradke po daždi tam objavíme nielen to dobré, čo sme tam zasiali, ale aj burinu. […]

21. februára 2019|

Homília brata Alana na 6. nedeľu v období cez rok

Každá nedeľa by pre nás mala byť výnimočným dňom. Každá nedeľa by nám mala pripomínať výnimočné okamihy z dejín našej spásy. Samozrejme, tým hlavným okamihom je Kristovo zmŕtvychvstanie, na ktoré je upriamené druhé čítanie dnešnej nedele: „Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých“ (1Kor 15,20). […]

14. februára 2019|

Homília brata Samuela na 5. nedeľu v období cez rok

  Odkedy nás Kristus povolal nasledovať ho, prvé pokušenie pre nás nemusí byť „obzerať sa späť“ (Lk 9,62) alebo neopustiť všetko (Lk 14,33), ale skôr zastaviť sa na ceste; usadiť sa. Namiesto napredovania sa môžeme ľahko uspokojiť s čestnou priemernosťou. Ďaleko od toho, o čom sme snívali na začiatku cesty s ním. Ale ak už nepozeráme na [...]

7. februára 2019|