andrejop

Home/Andrej Visokai

About Andrej Visokai

This author has not yet filled in any details.
So far Andrej Visokai has created 257 blog entries.

Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych (Mk 16, 6).

"veriť, že Kristus zomrel, nie je nič veľké. To veria aj pohania, židia a všetci hriešnici. Všetci veria, že zomrel! No kresťanská viera je vierou v Kristovo vzkriesenie! A to je už čosi veľké, totiž veriť, že Kristus vstal z mŕtvych". sv. Augustín "Skrze Ducha patríme Kristovi, vlastníme ho, prevyšujeme v hodnosti anjelov, zažijeme ukrižovanie [...]

2023-03-30T13:58:10+02:008. apríla 2023|

Rozlišovanie povolania / Homília brata Samuela na 3. nedeľu v období cez rok

 Mohlo by sa zdať, že Božie povolanie pre nás spočíva v nejakej „vrodenej túžbe“ v srdci človeka. Ľudia, povolaní do rehole či kňazstva, majú podľa takéhoto zmýšľania už od narodenia v sebe túžbu po zasvätení a vstupom do rehole alebo seminára „uskutočňujú svoje najhlbšie túžby“. Niekto iný by si, naopak, mohol myslieť, že povolanie nasledovať [...]

2023-01-21T17:25:12+01:0021. januára 2023|Tags: |

Ako vnímame svoj krst? / Homília brata Jakuba na slávnosť Krstu Krista Pána

Bratia a sestry, existujú aj iné spôsoby krstu okrem toho klasického ponorenia do vody? Áno, existuje krst túžby a krst krvi. Predstavte si Laponca v Grónsku, chce byť pokrstený, ale misionár tam chodí raz za rok a on medzitým zomrie – tak je pokrstený krstom túžby. Druhý spôsob, človek chce byť pokrstený a vyzná Krista [...]

2023-01-09T13:01:53+01:007. januára 2023|Tags: |

Ježiš sa zjavuje ako Pán / Homília brata Mateja na slávnosť Zjavenia Pána

Milí bratia a sestry, sviatok „troch kráľov“ ako ho ľudovo nazývame je v liturgii nazývaný „Zjavenie Pána“. Pri obrade požehnávania našich domov nám úvodná reč veľmi pekne vysvetľuje, čo si dnes pripomíname. Sú tam zachytené tri momenty z Ježišovho života, kedy sa zjavuje ako Pán – dáva poznať ľudom svoj pôvod. Pri krste v Jordáne, kedy z neba zaznie hlas [...]

2023-01-13T11:00:01+01:006. januára 2023|Tags: |

Všetko má svoj čas / Homília brata Chryzostoma na slávnosť Bohorodičky Panny Márie

„Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom“ (Kaz 3, 1). Drahí bratia a sestry, vždy, keď končíme starý a začíname nový rok, podvedome hodnotíme uplynulý čas a s akousi nádejou, ale tiež neistotou pozeráme do budúcnosti. Ako motto svojho príhovoru som si zvolil slová knihy Kazateľ. „Všetko má svoj čas“. Čas [...]

2023-01-13T11:11:07+01:001. januára 2023|Tags: |

Ježiš Kristus prišiel na tento svet / Homília brata Mariána na slávnosť Narodenia Pána

K neodmyslitelnej atmosfére Vianoc patrí slávenie, stíšenie sa, radosť a aj prejavy láskavosti. Vianoce sú kresťanským sviatkom, a preto celá atmosféra Vianoc má pôvod v kresťanstve a tým dôvodom, prečo takto, a nie ináč slávime Vianoce, je príchod Božieho Syna Ježiša Krista na tento svet. Dnes si pripomíname, že 2. Božská osoba, Boží Syn sa [...]

2023-01-13T11:15:37+01:0024. decembra 2022|Tags: |

Boh nepotrebuje našu veľkosť, ale našu túžbu po ňom / Homília brata Antonína na 4. adventnú nedeľu – A

      Mám svoje plány, dajte mi pokoj. To by sme počuli od človeka zahľadeného do seba. Čo ma rušíte. Poznám svoje práva aj povinnosti. Sám si vyberiem to, čo je pre mňa lepšie. Dovolím Pánovmu anjelovi, aby mi ukázal, čo je pre mňa ešte lepšie? Jozef to tak urobil a nevyjednával s anjelom [...]

2022-12-19T13:08:09+01:0017. decembra 2022|Tags: |

Si ten, ktorý má prísť? / Homília brata Hilára na 3. adventnú nedeľu – A

Láskavý a zhovievavý je Pán               Ján Krstiteľ je v žalári. Kráľ ho uväznil, pretože verne a nebojácne ohlasoval Boží zákon. Znáša hrdinsky svoje utrpenie, ale ono ho predsa oslabuje. V takomto oslabení vznikajú u neho pochybnosti o osobnosti Ježišovej. Posiela svojich učeníkov k Pánu Ježišovi s otázkou: Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme [...]

2022-12-15T15:25:13+01:0010. decembra 2022|Tags: |

Mária neodporovala, ale uverila / Homília brata Šimona na Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Nepoškvrnené počatie Panny Márie   Po objavení najstarších stôp človeka v Afrike písali v novinách: „Eva bola černoška“. Lenže archeológia nám neodpovie na otázku, aký bol prvý človek. Ak chceme poznať prvú ženu Evu, viac než archeológia nás naučí Mária, Ježišova matka. V náuke o nepoškvrnenom počatí Cirkev učí, že Mária bola pri počatí, v [...]

2022-12-08T12:51:19+01:008. decembra 2022|