andrejop

Home/Andrej Visokai

About Andrej Visokai

This author has not yet filled in any details.
So far Andrej Visokai has created 243 blog entries.

Homília brata Tadeáša na 27. nedeľu v období cez rok

Keby ste mali vieru Skrze vieru sme vstúpili do večného vzťahu s naším Pánom Ježišom Kristom. Žijeme v Bohu a zomreli sme hriechu a spolu s Kristom sme posadení v nebi. /Ef2,6/ V Kristovi je každý z nás dôležití, sme spôsobilí a sme milovaní. Satan nás nemôže odviesť od Krista a zničiť našu hodnotu v Božích očiach aj keď nás neustále obviňuje z toho, že ani pre [...]

2022-09-29T23:07:58+02:0029. septembra 2022|Tags: |

Ponuka kalendárov – stolový a nástenný na rok 2023 s citátmi a krásami prírody na Slovensku

+! milí priatelia, ako každoročne aj teraz vám ponúkam na objednávku kalendáre na stôl a na stenu. Obsahujú fotografie, ktoré som nafotil počas mojich potuliek v prírode na Slovensku. Dnes dorazili ku mne do Bratislavy. Vy, ktorí chodíte k nám do kostola na Kalvárii v Bratislave si ich budete môcť kúpiť vzadu v kostole. Čo [...]

2022-09-23T17:17:13+02:0023. septembra 2022|

Homília brata Alberta na 25. nedeľu v období cez rok C

Bratia sestry, keď sa započúvame do pätnástej kapitoly Lukášovho evanjelia (tri podobenstvá „o radosti z nájdenia“), zistime, že nám zdôrazňuje Božiu iniciatívu pri hľadaní „strateného“, no šestnásta kapitola skôr vyzdvihuje ľudskú odpoveď a zodpovednosť. Hlavnou témou dnešného podobenstva je vzťah k majetku, presnejšie povedané „prezieravé“ využívanie majetku.     […]

2022-09-13T14:48:22+02:0013. septembra 2022|Tags: |

Homília brata Bohuslava na 24. nedeľu v období cez rok C

Milosrdenstvo výnimočným spôsobom okrášľuje ľudské dejiny. Možno je tomu tak i preto, že milosrdenstvo je jedna z vlastností, ktorou sa môžeme podobať Bohu. Celý náš život môže byť školou v tejto dôležitej oblasti. Biblický starovek opisuje príbehy milosrdného Boha, ktorý odpovedá na prosby človeka. Azda najznámejší je príbeh Abraháma, ktorý s Bohom doslova vyjednáva, aby sa zmiloval nad mestom [...]

2022-09-10T19:42:20+02:0010. septembra 2022|

Homília brata Jakuba na 18. nedeľu v období cez rok C

Bratia a sestry. Človeče, kto ma ustanovil za sudcu a dediča medzi vami? Trosku divne a nezvyklo znie tato Kristova odpoveď. Netrúfal si vari riešiť spor dvoch bratov? Alebo im nechcel pomôcť z nepríjemnej situácie? Ani jedno ani druhé. Bol predsa múdrosť sama a nijaký právny problém nemohol byt preň problém. […]

2022-07-30T18:50:10+02:0030. júla 2022|Tags: |

Homília brata Ireneja na 13. nedeľu v období cez rok

V dnešnom prvom čítaní, akoby bol prorok Eliáš zhovievavejší k Elizeovi, ako Ježiš k jednému zo svojich nasledovníkov, v otázke rozlúčenia sa zo svojou rodinou pri začiatku cesty duchovného povolania. No je to skutočne tak? Keď sa Elizeus vrátil od svojich rodičov, zabil zvieratá svojho záprahu a pohostil ľudí. Elizeus dokázal naraz urobiť oboje – s láskou sa rozlúčil so svojou [...]

2022-06-26T07:05:46+02:0026. júna 2022|Tags: |