andrejop

Home/Andrej Visokai

About Andrej Visokai

This author has not yet filled in any details.
So far Andrej Visokai has created 264 blog entries.

Cirkev je pokračovaním Kristovho vtelenia / Homília brata Konštanca na 21. nedeľu v období cez rok

Homília na 21. cezročnú nedeľu, rok A – Iz 22,19-23; Rim 11,33-36; Mt 16,13-20   Náš Pán Ježiš Kristus počas svojho pozemského života sa svojím posolstvom obrátil iba na niekoľko tisíc ľudí, na tých, ktorých mohol dosiahnuť svojím hlasom. Nevyšiel z úzkeho rámca vtedajšej Palestíny. A predsa mal v úmysle založiť prorokmi predpovedané kráľovstvo, ktoré sa malo rozšíriť [...]

2023-08-28T09:31:48+02:0026. augusta 2023|Tags: |

Ježiš a kanaánska žena / Homília brata Konštanca na 20. nedeľu v období cez rok

Homília na 20. cezročnú nedeľu – Iz 56,1.6-7; Rim 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28   Dnešné evanjelium nám poskytuje prekrásny návod na vytrvalú modlitbu plnú viery. Hlavnou postavou je osoba, ktorá nepatrí k vyvolenému ľudu, jedná sa o pohanskú ženu. Dnešné evanjelium nachádza svoju „inšpiráciu“ u proroka Izaiáša (56,1.6-7), ktorý predpovedal, že Pán Boh bude plný dobroty [...]

2023-08-28T09:24:16+02:0019. augusta 2023|Tags: |

Pšenica a kúkoľ / Homília brata Františka na 16. nedeľu v období cez rok

Homília na 16.nedeľu v roku A. (Múd 12,13 16-19) Dal si nádej svojim synom (Rim 8,26-27) Duch sa stará o naše slabosti… (Mt 13,24-43) Pšenica a kúkoľ… Nebeské kráľovstvo ako horčičné zrno a kvas… V čase, keď sú v mnohých nížinách polia pšenice zrelé na žatvu, počujeme ďalej v Matúšovom evanjeliu reč o poliach a [...]

2023-07-17T14:52:45+02:0020. júla 2023|

Rozsievač vyšiel rozsievať / Homília brata Františka na 15. nedeľu v období cez rok

Homília na 15. nedeľu v roku A. (Iz 55,10-11) Ako dážď dáva zemi klíčiť a vyklíčiť…. (Mt 13,1-23) Rozsievač vyšiel na pole, aby zasial.   Pred týždňom pri čítaní evanjelia o Ježišovom pozvaní: „Poďte ku mne všetci…. ja vám dám odpočinok“ sme už akosi v duchu boli na dovolenke v prírode – a chceli sme [...]

2023-07-17T15:04:55+02:0015. júla 2023|Tags: |

Bremeno či odpočinok? / Homília brata Samuela na 14. nedeľu v období cez rok

  „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.“ Keby Kristus povedal len túto vetu dnešného evanjelia, mal by dnes určite veľa učeníkov. Kto z nás sa nenamáha a necíti preťažený? A kto by vo chvíľach vyčerpania nechcel získať božskú posilu? Lenže tu sa Kristove slová nekončia. Pán pokračuje a hovorí o bremene a jarme, [...]

2023-07-10T11:09:55+02:008. júla 2023|Tags: |

Kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho / Homília brata Reginalda na 13. nedeľu v období cez rok

Text: Mt 10,37-42                                                                                             2. 7. 2023   Dnešný evanjeliový úryvok je súčasťou Ježišovej reči, ktorá sa týka vyslania učeníkov, misie. Pre Matúša to je mimoriadne dôležitá téma. Ako jediný zaznamenáva túto reč poslania. Byť učeníkom preňho znamená byť poslaným. Učeník nežije pre seba, ale je poslaný k iným a zaväzuje ho to pozerať sa mimo [...]

2023-07-03T19:52:00+02:002. júla 2023|Tags: |

Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych (Mk 16, 6).

"veriť, že Kristus zomrel, nie je nič veľké. To veria aj pohania, židia a všetci hriešnici. Všetci veria, že zomrel! No kresťanská viera je vierou v Kristovo vzkriesenie! A to je už čosi veľké, totiž veriť, že Kristus vstal z mŕtvych". sv. Augustín "Skrze Ducha patríme Kristovi, vlastníme ho, prevyšujeme v hodnosti anjelov, zažijeme ukrižovanie [...]

2023-06-15T12:31:39+02:008. apríla 2023|

Rozlišovanie povolania / Homília brata Samuela na 3. nedeľu v období cez rok

 Mohlo by sa zdať, že Božie povolanie pre nás spočíva v nejakej „vrodenej túžbe“ v srdci človeka. Ľudia, povolaní do rehole či kňazstva, majú podľa takéhoto zmýšľania už od narodenia v sebe túžbu po zasvätení a vstupom do rehole alebo seminára „uskutočňujú svoje najhlbšie túžby“. Niekto iný by si, naopak, mohol myslieť, že povolanie nasledovať [...]

2023-01-21T17:25:12+01:0021. januára 2023|Tags: |

Ako vnímame svoj krst? / Homília brata Jakuba na slávnosť Krstu Krista Pána

Bratia a sestry, existujú aj iné spôsoby krstu okrem toho klasického ponorenia do vody? Áno, existuje krst túžby a krst krvi. Predstavte si Laponca v Grónsku, chce byť pokrstený, ale misionár tam chodí raz za rok a on medzitým zomrie – tak je pokrstený krstom túžby. Druhý spôsob, človek chce byť pokrstený a vyzná Krista [...]

2023-01-09T13:01:53+01:007. januára 2023|Tags: |