andrejop

Home/Andrej Visokai

About Andrej Visokai

This author has not yet filled in any details.
So far Andrej Visokai has created 216 blog entries.

Zamyslenie brata Petra na 2. nedeľu v období cez rok

Pán si Ťa obľúbil – svadba v Káne Galilejskej – Jeden a ten istý Duch Izaiáš prirovnáva zasľúbenú Krajinu izraelského národa k Neveste, ktorá dostane manžela – Boha, svojho snúbenca: „Ako si vezme mladík pannu, tak si ťa vezme tvoj staviteľ, a ako sa teší ženích neveste, tešiť sa bude tvoj Boh.“ (Iz 62,5).     [...]

2022-01-15T15:41:26+01:0015. januára 2022|Tags: |

Homília brata Benedikta na slávnosť Krstu Krista Pána

Dnes slávime sviatok Krstu Krista Pána. Samotná udalosť Ježišovho krstu sa pritom vyslovene spomína už v liturgii slávnosti Zjavenia Pána, ktorou sa 6. januára kedysi tradične končilo slávenie Vianoc. V terajšej liturgii sa slávenie Vianoc končí v dnešný deň, keďže sa krstom končí Ježišov život „v skrytosti“ a začína sa jeho verejné účinkovanie, vyučovanie a uzdravovanie. […]

2022-01-08T22:56:24+01:008. januára 2022|Tags: |

Homília brata Stanislava na slávnosť Narodenia Pána

Slovo meniace svet (Vianoce, omša vo dne Jn 1,1-18)   Úryvok z Jánovho evanjelia vo vianočný deň má reálne posolstvo. Uprostred vianočnej idylky zasahuje naše srdce. Cítime, že tento úryvok evanjelia sa odlišuje od evanjelia, ktoré sme čítali vo svätej noci.  Nie je v ňom reč o jasličkách, o hviezde, nehovorí sa tu ani o pastieroch, dokonca nie je zmienka ani [...]

2021-12-24T11:47:25+01:0024. decembra 2021|Tags: |

Homília brata Bartolomeja na 4. adventnú nedeľu

štvrtá nedeľa adventná (C) Lk 1, 39-45: Mária, Pútnička V evanjeliu hneď po udalosti Zvestovania nasleduje udalosť Navštívenia. Maria sa nezdržuje vychutnávaním toho, čo sa jej stalo. Hneď je na nohách, pripravená vydať sa na cestu. Po tom, čo umožnila Bohu, aby našiel ju, ona ide nájsť niekoho iného. Jej volanie ju nenechá zatvorenú v dome, ale [...]

2021-12-18T10:30:44+01:0018. decembra 2021|

Homília brata Tadeáša na 3. adventnú nedeľu

Čo máme robiť? Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja.“ Bratia a sestry, aj my žijeme v očakávaní a spolu so zástupom ľudu okolo Jána Krstiteľa sa pýtame : „Čo máme robiť? „   […]

2021-12-12T11:32:43+01:0012. decembra 2021|

Homília brata Samuela na 2. adventnú nedeľu

Text: Lk 3, 1-6 Keď sa každý advent stále znovu pozeráme na Jána Krstiteľa, tento muž nám vôbec nemusí prísť blízky. Určite to nebude len tým, ako vyzeral (oblečený do odevu z ťavej srsti) a čím sa živil (kobylkami a lesným medom). Predovšetkým Jánove životné posolstvo nás môže „dvíhať zo stoličky“. Na naše pomery možno veľmi čierno-bielo chce [...]

2021-12-01T17:23:14+01:001. decembra 2021|Tags: |

Homília brata Reginalda na 1. adventnú nedeľu

Text: Lk 21,25-28.34-36                                                      28. 11. 2021 Homília brata Reginalda, 1. adventná nedeľa, rok C Začiatok dnešného evanjelia má eschatologický a apokalyptický ráz. Znamenia posledných čias vzbudzujú bázeň: „Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu [...]

2021-11-27T18:37:47+01:0027. novembra 2021|Tags: |