Vyber si dobro alebo zlo / Homília brata Benedikta na 6. cezročnú nedeľu A

Ježišova úvodná veta evanjeliového úryvku z dnešnej nedele dáva kľúč k pochopeniu jeho spôsobu vyučovania a interpretácie Zákona, Tóry. Opäť tu zaznieva téma spravodlivosti a „naplnenia“ ako pri krste v Jordáne, keď sa Ján zdráhal prijať Ježišov krst. Prvé čítanie (a tiež aj dnešný žalm) pripomínajú význam Zákona pre spravodlivý spôsob života a naznačuje niečo [...]