ES

Home/Eva Stanková

About Eva Stanková

This author has not yet filled in any details.
So far Eva Stanková has created 40 blog entries.

Formačné stretnutie kazateľov nádeje

Podobne ako po minulé roky aj tohoročný svätodušný víkend sa stretli laickí dominikáni v lone prekrásnej terchovskej prírody, aby uvažovali nad svojou formáciou. 13. ročník Formačného stretnutia bol mimoriadny nielen preto, že sme ho slávili v rámci nášho Jubilea (800 rokov od potvrdenia rehole), ale aj preto, že naše stretnutie poctil svojou návštevou [...]

2019-04-02T23:19:33+02:005. augusta 2016|

Škola formácie pokračuje

Škola formácie Bratstva laikov sv. Dominika, ktorá sa začala v auguste minulého roka, úspešne pokračuje ďalšími kurzami aj v roku 2016. O svoje zážitky z tohto zaujímavého projektu laických dominikánov sa podelili sestry Jozefína Rajmunda Iglarová a Anna Alberta Adamová. Sr. Jozefína Rajmunda Iglarová OP: Štvrtý kurz Školy formácie Škola formácie pokračovala v [...]

2019-04-02T23:19:33+02:004. augusta 2016|

Škola formácie

Prvými dvoma kurzami v dňoch 14. - 16. augusta, 4. – 6. septembra (druhý turnus) a 25. – 27. septembra začala v Dominikánskom kontemplatívnom centre Pustý dvor (Ábelová) Škola formácie Bratstva laikov sv. Dominika. Tento projekt je jedným zo záverov II. provinčnej kapituly Bratstva laikov sv. Dominika na Slovensku slávenej v Čičmanoch v roku [...]

2019-04-02T23:19:33+02:003. augusta 2016|

Obrovský dar pre Bratstvo sv. Márie Magdalény v Bratislave

Bratstvo sv. Márie Magdalény v Bratislave prežíva v mimoriadnom jubilejnom roku rehole obrovskú radosť, pretože  bolo obdarené novými sľubmi našich bratov a sestier. Na januárovom stretnutí bratstva, 17. januára 2016, náš provinciálny predstavený Peter Jeremiáš Suchovský, prijal dočasné sľuby našich troch novicov: Martina Klementa, Anny Kataríny a Michala Hadriána. Dňa 22. februára 2016 sa [...]

2019-04-02T23:19:38+02:0017. januára 2016|

Zvolen: Doživotné sľuby v MB sv. Kataríny Sienskej

Dominikánske bratstvo laikov sv. Kataríny Sienskej vo Zvolene-Západ oslavovalo. Po štyroch rokoch čakania, ktoré spočívalo v stretávaní sa bratov a sestier a v hlbšom spoznávaní samotnej dominikánskej rehole, skladali dve sestry, Miroslava Klára Hubertová a Anna Júlia Karbanová, svoje doživotné sľuby v bratsve. Stalo sa tak 26. septembra 2015 v Kostole sv. Dominika vo Zvolene. [...]

2016-09-11T11:41:36+02:0018. októbra 2015|

Formačné stretnutie laických dominikánov v Terchovej, 6. – 8. júna 2014.

V roku 2014, kedy v rámci príprav na Veľké Jubileum Dominikánskej rehole 2016 si pripomíname tému: Laickí dominikáni a kázanie, sme sa v hojnom počte 62 zúčastnených členov zišli na osvedčenom mieste Školy v prírode na „hornom konci“ rázovitej obce Terchová.  Prostredie v lone Malej Fatry a kysuckých hôr s úžasne obdareným Geniom loci, vhodným zvlášť pre slávenie vigílie slávnosti Zoslania Ducha [...]

2019-04-02T23:19:42+02:0011. septembra 2014|

II. provinčná kapitula laických dominikánov

Od 6. do 9. augusta sa slávila v Čičmanoch II. provinčná kapitula laických dominikánov. Nakoľko je to krátko pred rokom 2014, ktorý je v reholi venovaný nášmu poslaniu, provinčná kapitula chce kráčať v tejto línii a za tému si zvolila účasť laikov na prorockom poslaní Cirkvi a rehole: „Vaši synovia i vaše dcéry budú prorokovať; vaši starci budú mať sny; [...]

2019-04-02T23:19:42+02:0011. augusta 2014|

Žilina: Obliečky a doživotné sľuby v laickom bratstve

Bratstvo sv. Martina de Porres v Žiline od januára 2014 do mája 2014 slávilo dve veľké udalosti. V januári (11. 1. 2014) si obliekli habit piati kandidáti - br. Jordan, sr. Ružena, br. Marek, br. Vincent a sr. Margita. Dňa 10. 5. 2014 zložila večné sľuby sr. Imelda. Všetci máme z toho veľkú radosť a prosíme, aby otec s. Dominik [...]

2019-04-02T23:19:42+02:0011. mája 2014|

Múdrosť kazateľov

Drahí laickí dominikáni, už od počiatkov našej rehole všetci dominikáni, bratia, mníšky, sestry i laici vzývajú v antifóne Salve Regina Matku milosrdenstva ako svoju ochrankyňu a spolupútničku na ceste za Kristom. V týchto dňoch začne po našich bratstvách putovať ikona Panny Márie „Múdrosť Kazateľov”. Mária, Matka Vteleného Slova, tak ako sa po zvestovaní vybrala do [...]

2019-04-02T23:19:45+02:0011. marca 2014|

Fr. David Kammler: Sv. Dominik – kazateľ milosti

Drahé sestry a bratia v našom bratovi sv. Dominikovi, Všeobecnou a najmä biblickou pravdou je, že na to, aby všetko, čo existuje, vrátane nás - ľudských bytostí prežilo, potrebuje čas na oddych. V skúsenostiach i dejinách ľudstva sa stretávame s pravidelným časom revitalizácie počas týždňa, mesiaca, roka, storočia; možnosťami pre fyzické, poľnohospodárske, sociálne i duchovné občerstvenie. „Svätý čas“ získava integritu stvorenia, [...]

2019-04-02T23:19:45+02:0011. januára 2014|