Fr. David Kammler: Sv. Dominik – kazateľ milosti

Drahé sestry a bratia v našom bratovi sv. Dominikovi, Všeobecnou a najmä biblickou pravdou je, že na to, aby všetko, čo existuje, vrátane nás - ľudských bytostí prežilo, potrebuje čas na oddych. V skúsenostiach i dejinách ľudstva sa stretávame s pravidelným časom revitalizácie počas týždňa, mesiaca, roka, storočia; možnosťami pre fyzické, poľnohospodárske, sociálne i duchovné občerstvenie. „Svätý čas“ získava integritu stvorenia, [...]