irenejop

Home/Irenej Fintor

About Irenej Fintor

This author has not yet filled in any details.
So far Irenej Fintor has created 17 blog entries.

Modlitba „O spem miram“

Keď Dominik zomieral v kruhu svojich bratov a videl ich smútok, povzbudzoval ich slovami, že "teraz im bude užitočnejší v nebi, kde bude za nich orodovať". Tieto Dominikove slová nádeje si pripomíname v modlitbe Spe miram, kde aj naďalej prosíme sv. Dominika, aby sa za nás prihováral v nebi, aj za všetkých, ktorí sa zverili [...]

2021-02-09T17:16:40+01:009. februára 2021|

Životopis sv. Dominika – kapitola I.

Na stránke op.org je v rámci jubilea prezentovaný stručný životopis sv. Dominika od brata Gianni Festa OP, ktorý je rozdelený do desiatich kapitol. Postupne budeme prekladať a uverejňovať jednotlivé kapitoly, aby sme tak sprístupnili životopisné črty nášho duchovného otca od renomovaného znalca cirkevných dejín a zvlášť dejín našej rehole, ktorý je zároveň postulátorom pre kauzy [...]

2021-02-09T17:07:07+01:009. februára 2021|

Pätnásť utorkov so sv. Dominikom

V našej reholi bola tradícia podľa ktorej sa zvlášť v utorok ľudia obracali vo svojich modlitbách ku sv. Dominikovi o príhovor a ochranu. Keďže dominikánom je tiež zverené šírenie úcty svätého ruženca, v dejinách vzniklo viacero pobožností, v ktorých sa tieto dve úcty prelínajú. Ak by ste chceli stráviť nasledujúce obdobie prípravou, ktorá vyvrcholí na [...]

2021-02-09T15:42:56+01:009. februára 2021|

Modlitba, obrázok a záložka Jubilejného roka

Pri príležitosti začiatku Jubilejného roka rehole bol vydaný obrázok s modlitbou ku svätému Dominikovi a taktiež záložka do knihy. Keďže sme nedávno obdržali imprimatur od Mons. Bernarda Bobera, zverejňujeme modlitbu jubilea pre široké verejné použitie pri spomienke na narodenie sv. Dominika pre nebo, pre celú dominikánsku rodinu, ale tiež pre všetkých, ktorí by spolu snami [...]

2021-02-09T16:38:45+01:0016. januára 2021|

Otvorenie jubilea sv. Dominika Dies Natalis 2021

Otvorenie jubilea sv. Dominika Dies Natalis 2021 Milé sestry a bratia, zajtra začína jubilejný rok, kedy si pripomenieme 800 rokov od chvíle, keď sa zavŕšilo poslanie sv. Dominika tu na zemi a Pán si ho povolal do večnej slávy.   Slávnostné otvorenie tohto jubilejného roka môžete sledovať zajtra, 6.januára o 18.00 aj vy cez stream patriarchálneho [...]

2021-01-16T16:00:42+01:0016. januára 2021|

List Magistra rehole

Magister rehole Gerard Francisco Timoner sa svojim listom pred Vianocami prihovoril celej dominikánskej rehole, aby tak uviedol jubileum rehole - Dies natalis, narodenie svätého Dominika pre nebo - ktoré si v tomto roku pripomíname. 6. augusta uplynie 800 rokov odo dňa, kedy si Pán života povolal sv. Dominika na nebeskú hostinu. V tejto súvislosti dominikáni [...]

2021-01-16T16:05:36+01:0016. januára 2021|

Generálna kapitula Bien Hoa – Vietnam (10)

Blíži sa záver kapituly Posledný týždeň kapituly bol veľmi intenzívny. Bratia sa snažili čo najpresnejšie formulovať texty Aktov kapituly a prípadné návrhy úprav Konštitúcií. Bola to teda intenzívna práca s textom a jeho pripomienkovaním. V niektorých zložitejších situáciách sa však práca s textom musela pozastaviť, aby sme si najskôr vyjasnili problematiku zo života, ktorú sa [...]

2019-08-03T09:59:46+02:003. augusta 2019|

Generálna kapitula Bien Hoa – Vietnam (9)

Záver tretieho týždňa Kapitula sa pomaly blíži k záveru, preto aj práca napredovala v tomto duchu. Je totiž potrebné, aby materiály z prípravných skupín začali nadobúdať finálnu podobu. Preto už v piatok a takmer celú sobotu prebiehali plenárne zasadnutia, kde bratia postupne formulovali a schvaľovali texty komisií pre záverečnú redakciu. Záver týždňa bol obohatený dvoma [...]

2019-07-30T15:40:49+02:0030. júla 2019|

Generálna kapitula Bien Hoa – Vietnam (8)

Tretí týždeň kapituly Väčšina práce kapitulárov spočívala v práci komisií, ktoré pripravovali podklady pre plenárne zasadnutie kapituly, ktoré začína od piatku. Výsledky tejto práce budú zjavné až v záverečnom dokumente kapituly. Pekným momentom boli formálne - "bratské zdieľania" - teda stretnutia pléna nad nejakou konkrétnou témou, respektívne inštitúciou. Takto v priebehu niekoľkých dní odzneli bratské [...]

2019-07-26T09:19:50+02:0026. júla 2019|Tags: , |

Generálna kapitula Bien Hoa – Vietnam 2019 (7)

Druhý víkend kapituly Po intenzívnej celotýždennej práci v skupinách a plenári, pripravili pre nás organizátori stretnutie s časťou dominikánskej rodiny. V nedeľu po ranných chválach a raňajkách sme nasadli do autobusov, ktoré nás priviezli do centra mesta Bien Hoa. V jednej vedľajšej uličke sa skrýval obrovský objekt sestier, jednej zo šiestich kongregácii dominikánok vo Vietname. [...]

2019-07-23T15:21:30+02:0023. júla 2019|