irenejop

Home/Irenej Fintor

About Irenej Fintor

This author has not yet filled in any details.
So far Irenej Fintor has created 22 blog entries.

List Magistra rehole

Magister rehole Gerard Francisco Timoner sa svojim listom pred Vianocami prihovoril celej dominikánskej rehole, aby tak uviedol jubileum rehole - Dies natalis, narodenie svätého Dominika pre nebo - ktoré si v tomto roku pripomíname. 6. augusta uplynie 800 rokov odo dňa, kedy si Pán života povolal sv. Dominika na nebeskú hostinu. V tejto súvislosti dominikáni [...]

2021-01-16T16:05:36+01:0016. januára 2021|

Generálna kapitula Bien Hoa – Vietnam (10)

Blíži sa záver kapituly Posledný týždeň kapituly bol veľmi intenzívny. Bratia sa snažili čo najpresnejšie formulovať texty Aktov kapituly a prípadné návrhy úprav Konštitúcií. Bola to teda intenzívna práca s textom a jeho pripomienkovaním. V niektorých zložitejších situáciách sa však práca s textom musela pozastaviť, aby sme si najskôr vyjasnili problematiku zo života, ktorú sa [...]

2019-08-03T09:59:46+02:003. augusta 2019|

Generálna kapitula Bien Hoa – Vietnam (9)

Záver tretieho týždňa Kapitula sa pomaly blíži k záveru, preto aj práca napredovala v tomto duchu. Je totiž potrebné, aby materiály z prípravných skupín začali nadobúdať finálnu podobu. Preto už v piatok a takmer celú sobotu prebiehali plenárne zasadnutia, kde bratia postupne formulovali a schvaľovali texty komisií pre záverečnú redakciu. Záver týždňa bol obohatený dvoma [...]

2019-07-30T15:40:49+02:0030. júla 2019|

Generálna kapitula Bien Hoa – Vietnam (8)

Tretí týždeň kapituly Väčšina práce kapitulárov spočívala v práci komisií, ktoré pripravovali podklady pre plenárne zasadnutie kapituly, ktoré začína od piatku. Výsledky tejto práce budú zjavné až v záverečnom dokumente kapituly. Pekným momentom boli formálne - "bratské zdieľania" - teda stretnutia pléna nad nejakou konkrétnou témou, respektívne inštitúciou. Takto v priebehu niekoľkých dní odzneli bratské [...]

2019-07-26T09:19:50+02:0026. júla 2019|Tags: , |

Generálna kapitula Bien Hoa – Vietnam 2019 (7)

Druhý víkend kapituly Po intenzívnej celotýždennej práci v skupinách a plenári, pripravili pre nás organizátori stretnutie s časťou dominikánskej rodiny. V nedeľu po ranných chválach a raňajkách sme nasadli do autobusov, ktoré nás priviezli do centra mesta Bien Hoa. V jednej vedľajšej uličke sa skrýval obrovský objekt sestier, jednej zo šiestich kongregácii dominikánok vo Vietname. [...]

2019-07-23T15:21:30+02:0023. júla 2019|

Generálna kapitula Bien Hoa – Vietnam 2019 (6)

Pokračovanie druhého týždňa Druhý týždeň sa niesol v duchu práce v skupinách. Na kapitule je sedem pracovných skupín: pre bratský život, pre dominikánsku rodinu, pre formáciu a povolania, pre solidaritu a ekonomiku, pre riadenie, pre štúdiá a pre LCO. V každej komisii boli diskutované témy a otázky, ktoré vychádzali zo správy magistra rehole, z petícií [...]

2019-07-23T15:30:55+02:0021. júla 2019|

Generálna kapitula Bien Hoa – Vietnam 2019 (5)

Druhý týždeň kapituly Po sobotňajšej voľbe magistra nasledoval nedeľný oddych. Po spoločnej rannej svätej omši a raňajkách sme nasadli do autobusov a bratia nás zaviezli do mesta Thang Tam, ktoré leží na malom poloostrove juhovýchodne od Saigonu. Je tu mariánske pútne miesto, ktoré popri všetkých budhistických svätyniach, ktoré ho obkolesujú, skoro nevyznie výnimočne. Avšak pravdou [...]

2019-07-17T16:06:14+02:0017. júla 2019|Tags: |

Generálna kapitula Bien Hoa – Vietnam 2019 (4)

Voľba magistra rehole Po práci v skupinách sa v piatok doobeda stretlo plenárne zasadnutie, pred ktoré predstúpili jednotliví kandidáti, ktorí vzišli z návrhov jazykových skupín. Prebehol traktatus (prezentácia daného brata, otázky a odpovede, a na záver diskusia za jeho neprítomnosti). V poobedňajšom čase bratia mali spoločnú duchovnú obnovu. V podvečer sa všetci kapitulári stretli na [...]

2019-07-13T13:17:48+02:0013. júla 2019|

Generálna kapitula Bien Hoa – Vietnam 2019 (3)

Pokračovanie prvého týždňa Po úvodných spoločných častiach sa bratia rozdelili do skupín. Paralelne prebiehali dve hlavné témy, ktorým zodpovedal aj primeraný počet pracovných skupín. Prvou témou bol výber vhodných kandidátov na budúceho magistra rehole. K tejto téme sa v priebehu posledných dní niekoľko krát stretli jazykové skupiny a regionálne skupiny. Druhou témou je postupné oboznámenie [...]

2019-07-13T03:18:09+02:0011. júla 2019|

Generálna kapitula Bien Hoa – Vietnam 2019

Program prvých dní Prvé dva dni sa niesli v duchu privítaní a zdieľania základných informácií. Najskôr sa v pondelok ráno stretli predstavitelia bratov s miestnymi predstaviteľmi mesta a krajiny. V poobedňajších hodinách prebehlo prvé zasadnutie. Magister rehole Bruno Cadoré otvoril zasadnutie a dal slovo vietnamskému provinciálovi. Ten sa pozdieľal v rámci príhovoru zo skúsenosťou z [...]

2019-07-09T16:25:17+02:009. júla 2019|