janasolarova

Home/Jana Solárová

About Jana Solárová

This author has not yet filled in any details.
So far Jana Solárová has created 21 blog entries.

Provinciál Damián Mačura: Nie sme v kláštore preto, že sme dokonalí, ale preto, že dokonalosť hľadáme (rozhovor)

O tom, že vedúca pozícia v rehoľnom spoločenstve je viac službou ako výsadou, nemusel čítať v múdrych knihách. Už po druhýkrát bol v januári zvolený za provinciála slovenských dominikánov na druhé štvorročné obdobie. Hovorí, že rehoľa nie je nebo na zemi, ale život v nej môže do neba viesť. Damián Mačura OP.  Ste druhýkrát provinciálom [...]

2022-11-30T11:24:31+01:0030. novembra 2022|

Mesiac december je už šiestykrát mesiacom pokoja

Mesiac december je od roku 2017 každoročne pre celú dominikánsku rodinu mesiacom pokoja. Iniciatíva vzišla od magistra rehole, je prejavom solidarity s dominikánmi, ktorí žijú v oblastiach postihnutých násilím a vojnovými konfliktmi. Každý rok sa zameriava na inú krajinu. Je príležitosťou na modlitbovú aj finančnú podporu dominikánskej rodiny žijúcej v tej-ktorej krajine. 2017: Solidarita s [...]

2022-11-30T00:50:38+01:0027. novembra 2022|

Vietnamskí mučeníci sa oslavujú spolu, trpeli ale každý zvlášť

Keď sa oslavuje skupina mučeníkov, ako je tomu dnes pri 117 mučeníkoch z Vietnamu, na jednej strane nás udivuje a povzbudzuje počet kresťanov, ktorí boli ochotní položiť život za vieru v Krista, na druhej strane môžeme mať pocit, že obeta jedného človeka zaniká niekde uprostred davu hrdinov. Preto sa dnes pozrieme na život jedného konkrétneho [...]

2022-11-23T16:52:42+01:0024. novembra 2022|

Počas komunistického režimu trpeli aj dominikáni

Údery komunistického štátneho zriadenia namierené proti Cirkvi dopadli aj na zasvätené osoby. Prenasledovaní, väznení a internovaní boli aj bratia dominikáni. Prvé kláštory boli likvidované už v lete 1948. Akcia “K” (Kláštory) vyvrcholila Barbarskou nocou z 13. na 14. apríla 1950, keď sa príslušníci Štátnej bezpečnosti vlámali do mužských kláštorov a rehoľníkov odviezli do tzv. „sústreďovacieho [...]

2022-11-16T14:55:19+01:0016. novembra 2022|

Svätý Albert vynikal nielen vedomosťami, ale aj pokorou

Svätého Alberta mnohí poznáme zo životopisu svätého Tomáša Akvinského, ako jeho učiteľa. Prívlastkom „Veľký“ ho nazývali už počas života a celkom oprávnene. Albertus Magnus (Albert Veľký; žil v rokoch 1200 - 1280) bol jedným z najuniverzálnejších mysliteľov, ktorí sa objavili počas stredoveku. Písal o botanike, astronómii, chémii, fyzike, biológii a geografii, v dielach zabŕdol aj [...]

2022-11-15T00:01:24+01:0015. novembra 2022|Tags: |

Osobitná spomienka na zosnulých členov rádu sa slávi v posledný deň oktávy Všetkých svätých

Šesť dní po Pamiatke zosnulých si dominikánsky rád pripomína Pamiatku všetkých zosnulých bratov a sestier rádu. Modlitba za zosnulých je dôležitou súčasťou dominikánskej spirituality. Každý týždeň je v rehoľnom spoločenstve obetovaná svätá omša za zosnulých a každý brat raz za týždeň obetuje na tento úmysel modlitbu posvätného ruženca. Okrem toho sú aj dni vyhradené Spomienke [...]

2022-11-08T15:37:36+01:008. novembra 2022|

Oslavujeme veľkú rodinu svätých dominikánskej rehole

Katolícka cirkev slávi sviatok Všetkých svätých 1. novembra. Podobne slávia sviatky všetkých svojich svätých aj mnohé rehole.  Dominikáni majú takýto sviatok každoročne 7. novembra. „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5, 8). V tento deň majú sviatok bratia a sestry, čo sa spolu radujú v nebi a požívajú plné spoločenstvo slávy s Kristom. [...]

2022-11-07T14:47:24+01:007. novembra 2022|

Otec Benedikt: Svätý Martin de Porres je príkladom veľkosti malých každodenných činov

Generálne kapituly sú stretnutia, ktoré sa konajú raz za tri roky a zídu sa na nich zástupcovia dominikánov zo všetkých končín sveta. Tento rok sa konala v Mexiku a slovenskú provinciu na nej zastupoval otec Benedikt, ktorý aktuálne pôsobí v Žiline.  V lete ste sa zúčastnili generálnej kapituly dominikánov v Mexiku. Aké bolo stretnúť sa [...]

2022-11-03T06:50:31+01:003. novembra 2022|

Otec Irenej Fintor: Dušiam v očistci pomáhajú modlitby, a najmä obeta svätej omše (rozhovor)

Pri prechádzke cintorínmi, keď si spomíname na našich drahých, ktorí už nie sú medzi nami, nám víri v hlave mnoho otázok. Ako sa budeme mať vo večnosti? Z tých troch destinácií - nebo, peklo a očistec… to nebo by bolo najlepšie, ale to asi nedáme, o pekle sa hovorí, že tam pôjdu len tí, ktorí [...]

2022-11-02T15:23:02+01:0031. októbra 2022|

Mesiac úcty k mladším – nemáme, ale zišiel by sa…

Október bol mesiacom úcty k starším. Deti v škôlkach pripravovali besiedky pre babky a dedkov, starké a starkých. Milé a dojímavé. A nadovšetko potrebné, viesť deti k úcte a vďačnosti voči starším ľuďom, ktorí veľakrát už nevládzu, neovládajú novodobé technológie, nestíhajú sledovať rýchle pokroky doby a možno aj, pre chorobu a starobu, strácajú svoju dôstojnú [...]

2022-10-27T18:03:52+02:0027. októbra 2022|