janasolarova

About Jana Solárová

This author has not yet filled in any details.
So far Jana Solárová has created 117 blog entries.

Bertrand Huska OP: Sv. Alojz, vzor mládeže

Najspanilejším kvetom na prastarom kniežacom rode Gonzagovcov bol svätý Alojz. Narodil sa 9. marca 1568 na otcovskom zámku Kastiglione, pri Mantove. Nábožná matka obetovala dieťa pred narodením Panne Márie Loretánskej. Považujúc synáčka za Boží dar, viedla ho na ceste zbožnosti a svätosti. Chlapec mal vnímavú myseľ a preto ochotne prijímal matkino poučenie. Už od mladosti [...]

2023-06-22T12:58:57+02:0020. júna 2023|

Bertrand Huska OP: Srdce Ježišovo, prameň všetkých múdrostí a vedomostí

Veda, učenosť vedie k vážnosti, k vysokým úradom, k poznaniu pravdy. Cesta k vede a vedomosti je však drsná a obtiažna. Aby človek prišiel k vedomostiam, potrebuje knihy, musí usilovne študovať a potrebuje učiteľov. Človek, ktorý by si chcel nadobudnúť vedomosť bez učiteľov, bez kníh, podobal by sa vojakovi bez zbrane, bez dôstojníka. BOŽSKÉ SRDCE [...]

2023-06-16T22:52:27+02:0016. júna 2023|

Brat Alan OP: Rozvíjanie cností je odpoveďou na Božie pozvanie k svätosti

Pamätáte sa? Počas pôstneho a veľkonočného obdobia nám dominikáni a dominikánski mladí na stránke dominikáni.sk predstavili spolu 14 cností z učenia sv. Tomáša Akvinského. Boli to miernosť, pokora, zdržanlivosť, skromnosť, láskavosť a poddajnosť, cudnosť, vytrvalosť, trpezlivosť, čestnosť, poslušnosť, šľachetnosť, statočnosť, triezvosť a ambicióznosť, ktorú ale sv. Tomáš vníma skôr ako neresť. Určite nebude na škodu [...]

2023-06-16T14:11:19+02:0015. júna 2023|

Ako to bolo so Sviatkom Božieho Tela a Krvi

Slávnosť najsvätejšieho Tela a Krvi bola v Cirkvi zavedená v roku 1264 pápežom Urbanom IV. Slávime ju vo štvrtok po Nedeli Najsvätejšej Trojice. Patrí už do cezročného obdobia, hoci termín slávenia sa odvodzuje od Veľkej noci. Čo všetko predchádzalo zavedeniu Sviatku Sestra Juliana z cisterciánskeho kláštora na vrchu Kornillon v belgickom Liege mala zvláštnu úctu [...]

2023-06-07T16:41:12+02:007. júna 2023|

Jubilejný rok svätého Tomáša: Mozaika Tomášovej osobnosti

Akou osobnosťou bol svätý Tomáš Akvinský? Napriek svojmu nadpriemernému nadaniu zostával skromný a tichý. Aj keď mal v sporných otázkach pravdu, nevyužíval svoj dôvtip na to, aby ostatných zosmiešňoval alebo im dokazoval svoju prevahu. Naopak, v spoločnosti svojich rovesníkov pôsobil utiahnuto a mĺkvo. Počas štúdií v Kolíne nad Rýnom, kde bol jeho učiteľom slávny dominikánsky [...]

2023-06-05T15:01:14+02:005. júna 2023|

Brat Česlav Šajda: Duch Svätý preniká aj tam, kde by sme ho pre naše obmedzené poznanie nečakali

Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť [...]

2023-05-27T19:15:35+02:0027. mája 2023|

Spoznáš v sebe proroka?

Keď hovoríme o prorokoch, predstavíme si Eliáša alebo Elizea, ktorí robia veľké zázraky, vybavia sa nám slová a výroky Izaiáša alebo Jeremiáša. A napokon je tu Kristus, ktorý je naplnením starozákonných proroctiev. Samaritánka pri studni hovorí Ježišovi: „Pane, vidím, že si prorok“ (Jn 4,19), pretože jej povedal „všetko“, čo urobila, pričom sa prejavil ako „prorok [...]

2023-06-09T13:23:07+02:0025. mája 2023|

Prior Irenej Fintor: V reholi je všetok majetok spoločný

Rehoľa je premyslenou štruktúrou, v ktorej podobne ako vo včeľom úli má život svoje presné princípy a pravidlá. Oponu nepoznaného života za múrmi kláštora nám trošičku poodhalill prior zvolenského konventu, otec Irenej Fintor OP. Mal by byť prior v reholi predovšetkým otcom? V niektorých mníšskych tradíciách sa predstavený volá opát, tiež v angličtine Abbot, čo pochádza [...]

2023-05-22T10:04:41+02:0022. mája 2023|

Jubilejný rok svätého Tomáša: Nanebovstúpenie Pána

Nanebovstúpenie Pána je tak trochu tajomná udalosť dejín spásy. Pozrieme sa, ako ju videl a vo svojich dielach komentoval svätý Tomáš Akvinský. Ježiš ako nebeský Vládca. Tomáš Akvinský zdôrazňuje, že Nanebovstúpením sa Ježiš vzdáva svojho pozemského tela a stúpa do nebeskej slávy, aby zaujal svoje miesto po pravici Otca. Prítomnosť Krista v Cirkvi. Po Nanebovstúpení [...]

2023-05-17T19:50:48+02:0017. mája 2023|

Blahoslavená Imelda inšpiruje detskou čistotou a veľkou láskou

Či môže niekto prijať Ježiša do svojho srdca, a nezomrieť? Už ako dieťa kládla rodičom túto otázku a zdá sa, že sa v jej živote naplnila do bodky. Ako desaťročná vstúpila Imelda do kláštora dominikánok vo Valdipietro na predmestí Bologne. Veľmi milovala Ježiša v Eucharistii a túžila po spojení s ním. Vzhľadom na vtedajšie predpisy [...]

2023-05-11T14:31:02+02:0011. mája 2023|