lukasop

Home/Lukáš Žilák

About Lukáš Žilák

This author has not yet filled in any details.
So far Lukáš Žilák has created 95 blog entries.

Ježiš nám zoslal Ducha Svätého

Po náročných chvíľach, ktoré učeníci prežívali ukrižovaním Krista, sa dostávame do radosti z príchodu Svätého Ducha. Ako vtedy učeníci, tak aj my dnes, sme v čase Ducha Svätého, ktorý je časom radostného očakávania z budúcej spásy. Posledné časy, ktoré žijeme, sú časy vyliatia Ducha Svätého (KKC 2819). „Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom [...]

2020-11-30T22:16:46+01:001. decembra 2020|

Ježiš slávne vystúpil na nebesia

„Srdce vám naplnil smútok, že som vám to povedal. Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám.“ (Jn 16, 6-7) Predstavujem si apoštolov, ako sa cítia, keď im Ježiš hovorí, že odchádza. A vraj je to tak pre nich lepšie, [...]

2020-11-26T21:48:56+01:0027. novembra 2020|

Pridaj sa a KÁŽ II. alebo O tajomstvách Cirkvi

Všetci mladí (aj mladí duchom), ADOMáci aj neADOMáci, pridajte sa do nášho kazateľského tímu. Od januára pokračujeme novým cyklom kázaní. V tom súčasnom píšeme o tajomstvách života Pána Ježiša a Panny Márie, ako nám ich sprostredkúva posv. ruženec – pozri tu. V nasledujúcom cykle budeme písať o tajomstvách Cirkvi tak, ako tieto pravdy vnímame a žijeme my. Témy budú z [...]

2020-11-26T21:04:52+01:0026. novembra 2020|

Ježiš slávne vstal z mŕtvych

Ako veľa toho pre nás Kristus urobil. Mnohých uzdravil, ďalších oslobodil od zlého ducha, podstúpil pre nás nepredstaviteľné duševné aj telesné utrpenie. Z ľudského pohľadu hádam nemohol urobiť viac. Azda to nestačí? Sv. Pavol nám vo svojich listoch hovorí, že nie: „A keď Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich [...]

2020-11-23T11:43:03+01:0024. novembra 2020|

Ježiš bol pre nás ukrižovaný

Ukrižovanie, tak bolestivý trest pre Ježiša. Pre toho, ktorý bol úplne bez hriechu. Ježiš nemusel, ale predsa prijal tento kalich utrpenia. A prečo tak urobil? V ukrižovaní nachádzame veľmi veľa dôkazov o Božej láske k nám. Samotné ukrižovanie je najvyšším stupňom lásky. Ale prečo práve ukrižovanie musel Ježiš podstúpiť? Svätý Tomáš Akvinský poukazuje na dve dôležité príčiny. Prvou je, [...]

2020-11-19T22:21:12+01:0020. novembra 2020|

Ježiš pre nás niesol kríž

„Niesol si kríž a šiel na miesto nazývané Lebka, po hebrejsky Golgota.“ Jn 19,17 Ježiš bol tak veľmi doráňaný po ukrutnom bičovaní, z celého jeho tela tiekla krv a ešte ho aj výsmešne tŕním korunovali. Je odsúdený na smrť. Obrovská psychická aj fyzická bolesť, ťarcha, kríž a to doslova! Napriek tomu, že bol vysilený, potupený, Ježiš necúvol, ale [...]

2020-11-16T20:53:48+01:0017. novembra 2020|

Ježiš tŕním korunovaný

Zatvor oči a predstav si pred sebou ženu, ktorej život bol cestou plnou osobných bolestí. Bolesť zo straty, zo zrady, z choroby, z nenaplnenej lásky... Je to žena, ktorá pod krížom stála vedome. Ticho v tej hlbokej bolesti kontemplovala, nemala slov, stala sa „chudobnou“ prázdnou nádobou. Predstav si jej pohľad, len si ho predstav. Díva sa na teba a ty [...]

2020-11-12T19:19:03+01:0013. novembra 2020|

Ježiš bol pre nás bičovaný

...ktorý bol pre nás bičovaný.. Uvedomujeme si vôbec, čo znamenajú tieto slová? Niekto bol pre nás bičovaný. Niekto pre nás vytrpel toľko bolesti a trápenia. Niekoho krv sa pre nás liala z otvorených rán na zem. Myslím si, že každý z nás pozná film Umučenie Krista od režiséra Mela Gibsona. Pri scéne, kedy vojaci strhnú Ježišovi šaty a začnú [...]

2020-11-03T17:50:33+01:0010. novembra 2020|

Ježiš sa pre nás krvou potil

V dnešnom zamyslení sa stretávame s Kristom, ktorý je veľmi slabý. Stretávame sa s jeho čistou ľudskosťou, ktorá je zmietaná nie obyčajným strachom, ale úzkosťou, ktorá prerastá do hrôzy tak veľkej, že vysloví: „Moja duša je smutná až na smrť.“ Ježiš v tomto okamihu nie je sám. Má pri sebe svojich troch najbližších – Petra, Jakuba a Jána, ktorí však [...]

2020-11-03T17:43:35+01:006. novembra 2020|