Formačná téma na december: Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi (druhá časť)

Biblický text: Lk 2,1-19 Modlitba: Láskavý Otče, ty skrze svojho jednorodeného Syna obdarúvaš ľudí pokojom; na orodovanie preblahoslavenej Márie, vždy Panny, daruj našim časom túžený pokoj, aby sme žili v pokoji ako jedna rodina, spojená úprimnou bratskou a sesterskou láskou. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a [...]