Aj pre Slovákov sa otvára možnosť študovať plnohodnotné bakalárske štúdium teológie online formou, teda bez nutnosti fyzickej prítomnosti v škole. Na druhej strane program počíta s aktívnou prácou študentov a vzájomnou komunikáciou študentov a vyučujúcich prostredníctvom webinárov a konzultácií.
Program ponúka Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, na ktorej učia viacerí naši bratia a sestry a takisto tam prvé roky štúdia teológie absolvujú naši bratia študenti z Čiech a zo Slovenska.
Okrem mladých ľudí po skončení strednej školy môže byť uvedený program zaujímavý aj pre starších záujemcov, ktorí majú svoje rodiny, zamestnanie a prezenčná forma štúdia by bola ťažko zlučiteľná s ich povinnosťami. Štúdium je pre Slovákov zadarmo, presnejšie podmienky sú vyjadrené na stránke fakulty v časti Často kladené otázky.
Informáciu priniesol aj žurnál univerzity a Český rozhlas.