V rámci Festivalu sakrálneho umenia, hneď v deň jeho slávnostného otvorenia 12. 11. 2017, sa uskutočnil v DKC Veritas s podporou Nadácie SLSP benefičný koncert HUDBOU K SRDCU – SRDCOM K POMOCI.

Výťažok zo vstupného bol venovaný OZ maják nádeje pre pomoc rodinám v núdzi.

Plná sála Veritasu už pred koncertom svedčila o veľkom záujme o toto podujatie a vskutku, nik z prítomných svoje rozhodnutie prísť na koncert neoľutoval.

Ešte pred začiatkom vystúpenia skvelých umelcov speváka Tomáša Šelca a klaviristu Mareka Vrábela sa prítomní hostia dozvedeli o ťažkých životných situáciách, k akých sa ocitli tí, ktorým OZ Maják pomáha. Veľmi ľudsky vyznelo úvodné vyznanie Mareka Vrábela, keď si zaspomínal na svoje študentské roky strávené v Košiciach na konzervatóriu, kde začínal svoju profesionálnu prípravu a kariéru.

Program koncertu bol zostavený z toho najlepšieho, čo bolo pre spev v duchovnej hudbe napísané . Zaznel celý cyklus Biblických piesní A. Dvořáka, ukážky z tvorby majstra oratórií G. F. Händla, viaceré podoby zhudobnenej modlitby Ave Maria, dve z nich z pera slovenských skladateľov a na záver  Starosloviensky Otčenáš L. Stančeka.

Obaja umelci svoje party prezentovali ako plynulú modlitbu a vtiahli do tejto atmosféry hudobnej poklony pre Nekonečnom aj všetkých svojich poslucháčov. Nie vždy je na koncertoch duchovnej hudby samozrejmosťou taká kultivovaná súhra speváka a klaviristu a zvnútornená interpretácia ako tomu bolo na tomto vystúpení.

Treba len poďakovať obom umelcom a organizátorom   za krásny čas strávený v nedeľu večer vo Veritase a dúfať, že podobné zážitky nás čakajú v DKC  aj na ďalších jeho podujatiach.