8.júna Cirkev oslavuje skupinu týchto mníšok: blahoslavené Dianu, Amatu a Cecíliu, priateľky sv. Dominika, patriace medzi prvé dominikánky.

Blahoslavená Cecilia Caesarini bola benediktínska mníška v Ríme. Keď mala 17 rokov, prišiel Dominik na žiadosť pápeža reformovať laxnú komunitu mníšok. Keď ho Cecília počula hovoriť o kráse života úplne odovzdaného Bohu, bola nadšená a vrhla sa k nohám veľkého kazateľa, žiadala, aby bola prijatá do jeho rádu a stala sa jednou z prvých dominikánskych mníšok.

Diana d’Andalo bola mladá šľachtičná, o ktorej sa hovorilo, že je „výnimočne krásna“, ako aj výrečná, očarujúca, inteligentná a dosť rozmaznaná. Diana mala rada krásne a drahé veci, kým nepočula kázanie blahoslaveného Reginalda z Orleansu, raného dominikánskeho kazateľa. Diana, usvedčená z jeho slov o márnivosti, rozdala krásne veci, ktoré milovala, a dokonca presvedčila svojho otca, aby daroval časť svojej pôdy bratom.

Diana čoskoro zložila sľub panenstva, ktorého svedkom bol aj samotný Dominik. Svojim rodičom však nič nepovedala, pretože mala obavy, že jej bohatá rodina bude trvať na tom, aby sa vydala.

Jej tajné zasvätenie ešte viac skomplikovala skutočnosť, že stále neexistoval dominikánsky kláštor, do ktorého by mohla vstúpiť. Diana začala žiť ako mníška vo svojom rodnom dome, ale jej rodina jej neumožňovala modliť sa a postiť, ako chcela. Diana vymyslela plán: ona a jej priateľky pôjdu do augustiniánskeho kláštora. Na prekvapenie svojich družiek doň vkĺzla, obliekla si habit a odmietla sa vrátiť domov.

Keď sa jej priateľky vrátili do Bologne so správou, že sa Diana rozhodla zostať, jej otec, bratia a strýkovia vyrazili za ňou. Cválali do kláštora a žiadali, aby sa s nimi vrátila. Diana odmietla a držala sa budovy, kým ju násilne neodvliekli preč – pričom si zlomila aspoň jedno rebro.

Keď sa Diana vrátila do svojho rodičovského domu a bola pripútaná na lôžko, zdalo sa, že je blízko smrti. V tom čase dostala listy od Dominika, ktorý, hoci ležal na smrteľnej posteli, ju povzbudzoval, aby vytrvala vo svojom povolaní. Vydržala a onedlho sa odpor jej rodiny vyčerpal. Keď sa druhýkrát vykradla, aby sa stala mníškou, nesledovali ju.

Krátko po smrti sv. Dominika odišla Diana z dočasného domova u augustiniánov do kláštora sv. Agnesy, ktorý zriadil blahoslavený Jordán Saský. Začala žiť podľa reguly sv. Dominika. Niekoľko mesiacov slúžila Diana ako priorka, ale čoskoro blahoslavený Jordán poslal z Ríma skúsenejšie mníšky. Z nich bola za priorku vymenovaná blahoslavená Cecília.

Blahoslavená Cecília nám zachovala obraz svätého Otca Dominika, jej opis jeho fyzického vzhľadu je jediný, ktorý máme. Z listov blahoslavenej Diany sa zase dozvedáme veľa o druhom Majstrovi Rádu, blahoslavenom Jordánovi Saskom, a o niektorých udalostiach z tej doby. Ukazujú tiež krásny príklad duchovného priateľstva.