Slávnosť Zvestovania Pána (25.3.2020)

Lk 1, 26-38

„Bohu nič nie je nemožné.“ A predsa, normálne sa Pán necháva limitovať našou spoluprácou (odpoveďou) na Jeho milosť presne tak, ako čakal na Máriino: „Hľa, služobnica Pána…“

Ako spolupracovala s Božou milosťou Panna Mária, čo je v srdci dnešnej slávnosti? Sv. Tomáš v jednej svojej kázni vyratúva 5 základných postojov človeka k Božiemu Slovu.

  1. Zo všetkého najskôr je potrebné Božie Slovo počúvať. Je to znak, že milujeme Boha. Presne ako vo vzťahu k blížnemu: dávať pozor na to, čo hovorí.
  2. Následne, treba veriť, čo Božie Slovo hovorí. Týmto spôsobom Božie Slovo prebýva v našich srdciach.
  3. Nepretržite meditovať Božie Slovo. Nestačí len veriť v Slovo, treba nad Ním premýšľať, doslova ho prežúvať v mysli, ako to robievali starí Izraeliti. Bez tejto fázy, nám Božie Slovo neprinesie žiadny úžitok, naopak, predlžovaná meditácia Božieho Slova nás chráni od hriechu.
  4. Komunikovať ho blížnym: povzbudzovaním a kázaním. Deliť sa s nimi o plameň, ktorý nás spaľuje.
  5. Nakoniec treba Slovo uskutočňovať, to znamená, zachovávať ho. Nebyť ako zábudlivý poslucháč, o ktorom hovorí Jakubov list, ktorý sa pozrie do zrkadla a hneď zabudne, ako vyzerá.

Je zrejmé, že keď sv. Tomáš hovorí o meditovaní Božieho Slova, aby sa lepšie odovzdávalo iným, myslí tým predovšetkým na svojich bratov a na seba samého (určite aj na dominikánsku mládež 😊). Pre nich ako aj pre všetkých veriacich odporúča Tomáš príklad Panny Márie. Tá je ideálnym poslucháčom Božieho Slova. Mária skutočne zachovala všetkých 5 postojov, keď počala a porodila Božie Slovo: Najskôr počúvala Slovo z celého srdca, keď sa na ňu Boh obrátil prostredníctvom anjela. Následne dala súhlas viery na to, čo sa od nej požadovalo: „Nech sa mi stane podľa tvojho Slova.“ Nosila v sebe vtelené Slovo, tak ako nikdy nikto pred ňou ani po nej. Porodila Slovo: priniesla ho teda na svet, čo bol jedinečný spôsob, akým Slovo komunikovala svetu. A následne ho živila a kojila. To bol tiež celkom výnimočný spôsob, ktorým len ona sama Slovo zachovala a preukazovala mu tým svoju lásku.

Tento postoj sa predĺžil, keď Mária, matka, sa vydala nasledovať svojho syna ako prvá z jeho učeníkov. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie Slovo a zachovávajú ho. Mária to robila neopakovateľným spôsobom, ale každý z nás je povolaný, aby svojou malou mierou šiel rovnakou cestou. A to je nevyhnutná podmienka, aby sme boli skutočnými Kristovými učeníkmi.

fr. Samuel