Dnešný blahoslavený, Anton Neyrot vstúpil do Rehole kazateľov v polovici 15. storočia vo Florencii. Prvými rokmi rehoľného života ho sprevádzal svätý Antonín.

Brat Anton sa plavil loďou z Neapolu na Sicíliu, keď ho zajali piráti. V Tunise ho predali za otroka. Neskôr bol prepustený, ale zanechal Cirkev. Poprel vieru v Ježiša a opustil rehoľné povolanie. Dostal kópiu Koránu a niekoľko mesiacov praktizoval moslimskú vieru. K tomu všetkému sa aj oženil. V tom čase zomrel dominikánsky predstavený, svätý Antonín. Vtedy sa Antonovi vo sne zjavil. Tento rozhovor celkom zmenil jeho život. Uvedomil si, že zradil Boha a že chce byť opäť katolíkom a tiež dominikánom. Manželku poslal späť k jej rodine, obliekol si dominikánsky habit. Na Zelený štvrtok odvážne navštívil úrady mesta Tunis. Guvernér vyšiel na nádvorie a Anton pred zhromaždeným davom vyhlásil, že verí v Ježiša a miluje ho. Je dominikánom a navždy ním ostane. Guvernér sa hneval. Vyzval ho, aby odvolal, čo povedal. Skúšal to úplatkami aj hrozbami, Anton ale ostal neoblomný. Vedel, že ho to bude stáť život.

Antona ukameňovali. Zomrel ako mučeník v roku 1460. Jeho cesta bola kľukatá, napriek tomu ho doviedla do cieľa.

 

-js-