V sérii zjavení svätej Márii Faustíne Kowalskej v 30. rokoch 20. storočia náš Pán vyzval, aby sa v nedeľu po Veľkej noci slávil zvláštny sviatok. Dnes ten sviatok poznáme ako Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorú pomenoval pápež sv. Ján Pavol II. pri kanonizácii sv. Faustíny 30. apríla 2000.

Božie milosrdenstvo

Pán vyjadril svoju vôľu ohľadom tohto sviatku vo svojom úplne prvom zjavení sv. Faustíne. Najvýstižnejšie pomenovaný obsah sviatku nájdeme v jej Denníku, článok  699:

Dcéra moja, hovor celému svetu o mojom nepochopiteľnom milosrdenstve. Túžim, aby sviatok Milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov. V ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. Duša, ktorá pristppi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát. Moje milosrdenstvo je také veľké, že za celú večnosť ho nepochopí žiaden rozum, ani ľudský, ani anjelský. Všetko, čo jestvuje, vyšlo z vnútra môjho milosrdenstva. Každá duša bude po celú večnosť rozjímať o mojej láske a o mojom milosrdenstve vo vzťahu ku mne. Sviatok Milosrdenstva vyšiel z môjho vnútra. Túžim, aby sa slávnostne slávil na prvú nedeľu po Veľkej noci. Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa nevráti k prameňu môjho milosrdenstva. 

Svätá Faustína zaznamenala celkovo 14  Ježišových zjavení týkajúcich sa Jeho túžby po tomto sviatku.

Spovedník Michael Sopoćko poradil sestre Faustíne, aby si viedla denník a zaznamenávala svoje zjavenia. Faustínin denník je jediný mystický text napísaný v poľštine. 

Ručne písané stránky denníka Faustíny Kowalskej sa zmenili na približne 700 tlačených strán, ktoré vyšli ako kniha Denníček: Božie milosrdenstvo v mojej duši. Odráža jej myšlienky, modlitby a videnia a rozhovory s Ježišom o Božom milosrdenstve.

V marci 1959 Sväté ofícium vydalo vyhlásenie, ktoré zakazovalo obeh „obrazov a spisov, ktoré podporujú oddanosť Božiemu milosrdenstvu vo formách, ktoré navrhla sestra Faustína“. Zákaz bol zdôvodnený „vážnymi teologickými výhradami a tým, čo vatikánski cenzori považovali za prílišné zameranie sa na samotnú Faustínu“.

Faustina Kowalska

 

Zákaz jej práce platil takmer dve desaťročia, ale v roku 1978 bol zrušený. 15. apríla 1978 vydala Kongregácia pre náuku viery nové oznámenie, ktoré zrušilo predchádzajúce vyhlásenie a zrušilo zákaz uvádzania diela Faustíny Kowalskej do obehu. Vyhlásila: „Táto posvätná kongregácia, vzhľadom na množstvo pôvodných dokumentov, ktoré boli v roku 1959 neznáme, berúc do úvahy hlboko zmenené okolnosti a berúc do úvahy názor mnohých poľských ordinárov, vyhlasuje, že zákazy obsiahnuté v citovaných ustanoveniach už nie sú záväzné.

Pápež Pius XII. požehnal 24. júna 1956 v Ríme obraz Božieho milosrdenstva. Arcibiskup Karol Wojtyła sa neskôr stal pápežom Jánom Pavlom II. a Kowalskú blahorečil a kanonizoval. Zomrel 2. apríla 2005, v predvečer Nedele Božieho milosrdenstva, a sám bol blahorečený svojím nástupcom, pápežom Benediktom XVI., v nedeľu Božieho milosrdenstva 1. mája 2011 a pápež František ho vyhlásil za svätého v nedeľu Božieho milosrdenstva 27. apríla 2014.

-js-