V Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach sa vo štvrtok 22. júna 2017 od 11.00 hodiny uskutočnilo slávnostné výročné oceňovanie vedeckých tímov a osobností SAV za významné výsledky dosiahnuté v rôznych oblastiach výskumu a popularizácie vedy v uplynulom období.

Cenu SAV za vedecko-výskumnú činnosť získal aj kolektív pracovníkov Botanického ústavu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV za monografiu Flóra Slovenska VI/4 (Caryophyllales – 2. časť, Ericales). Člen tohto kolektívu, brat Dominik Roman Letz OP, prispel do tejto knihy monografickým spracovaním rodov Amaranthus, Androsace a Glaux.

Viac info: Ceny SAV sú ocenením za významné výsledky