Bratovi Egýdovi Petrovi Tavelovi bol 18. decembra 2014 udelený profesorský titul.

Slávnostné vymenovanie nových profesorov v Českej republike sa uskutočnilo v Prahe. Noví profesori si prevzali dekréty z rúk českého ministra školstva Marcela Chládka. Slávnosti sa zúčastnil aj pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka a medzi 52 zúčastnenými novovymenovanými profesormi bol aj náš brat Egýd, ktorý za všetkých profesorov vystúpil s príhovorom.

Tu si môžete prečítať spomínaný príhovor.

 

 

Brat Egýd P. Tavel OP s ďalšími novovymenovanými profesormi z Univerzity Palackého v Olomouci. Foto: Pavel Konečný

 

Zdroj:

http://www.zurnal.upol.cz/zprava/clanek/univerzita-ma-pet-novych-profesoru/

http://zpravy.idnes.cz/chladek-predal-profesorske-dekrety-du9-/domaci.aspx?c=A141218_134752_domaci_jj

Thank for sharing!