V roku 1994 založili slovenskí bratia dominikáni Dominikánske mariánske centrum za účelom spravovania ružencových bratstiev na Slovensku. Pri príležitosti osláv 30 rokov fungovania tejto inštitúcie navštívi Slovensko generálny promótor pre ruženec, brat Lawrence Lew z Veľkej Británie.

O programe návštevy, ktorá bude už najbližší víkend v Košiciach a v Bratislave, nám porozprával promótor pre ruženec slovenskej dominikánskej provincie, brat Matej Šulik OP.

 

Čo má na starosti generálny promótor pre ruženec? 

V reholi majú bratia na starosti nejakú konkrétnu oblasť, napríklad študentov alebo evanjelizáciu, toto sa volá promótor pre konkrétnu vec. Lawrence Lew je generálny promótor pre ružencové bratstvá po celom svete. Jeho pomocníkmi sú promótori v jednotlivých provinciách. Ružencové bratstvá sú doménou dominikánov, je to tak už od 15. storočia. Členovia ružencových bratstiev sú členovia dominikánskej rodiny. Je našou úlohou zakladať bratstvá, viesť členov, prichádzať medzi nich. Robíme im obnovy, duchovné cvičenia, staráme sa o nich, lebo sú naši.

Lawrence

Brat Lawrence Lew

Program návštevy brata Lawrenca je rozdelený do dvoch dní. V sobotu 18.5. bude v Košiciach a v nedeľu 19.5. v Bratislave. Pre koho je program určený?

Stretnutie je primárne pre členov ružencových bratstiev z týchto regiónov Slovenska. V programe je veľká časť venovaná spoločnej modlitbe, ale je tam tiež prednáška, svätá omša a pohostenie, agapé. V Košiciach bude pri svätej omši korunovaná socha Ružencovej Panny Márie. Sochu potom zoberieme aj medzi bratislavských pútnikov. Na obidvoch miestach tiež bude možné uctiť si relikviu blahoslavenej Paulíny Jaricotovej, zakladateľky Živého ruženca.

Pri príležitosti návštevy Lawrenca sme vydali knihu jeho meditácii o ruženci. Je to jeho dielo, vrátane obrázkov, keďže brat Lawrence aj rád fotografuje.V úvode a závere knihy opisuje ružencové bratstvá, ich zmysel, ich tradíciu v jednotlivých provinciách. Bude možnosť si ju pozrieť aj zakúpiť.

 

DOMINIKÁNOV SOM ZVERIL SVOJEJ MILEJ MATKE

Odkiaľ pochádza socha Panny Márie, ktorá bude korunovaná? 

Socha Ružencovej Panny Márie je vysoká približne 1 meter

Sochu vyhotovil na žiadosť bratov dominikánov umelecký rezbár Mgr. art. Ján Lesňák. Dokončená bola v roku 2003. Panna Mária drží na rukách Ježiška, o ktorom rozjímame v jednotlivých tajomstvách posvätného ruženca.

Akú symboliku v sebe nesie samotné korunovanie sochy Ružencovej Panny Márie?

Koruna je vyrobená zo vzácnych kovov, hlavne zo striebra, ktoré je pozlátené 24 karátovým zlatom. V 12. kapitole Zjavenia svätého Jána je opísaná žena korunovaná dvanástimi hviezdami, odetá slnkom a s mesiacom pod nohami. Ľudovít Mária Grignion na základe tohto obrazu vytvoril modlitbu známu ako Koruna Panny Márie, ktorá zachytáva 12 Máriiných čností. Modlitba pozostáva z troch korún – mohutností: koruna vznešenosti, koruna moci a koruna dobroty. Každá z týchto mohutností opisuje 4 vlastnosti, prečo koruna patrí Panne Márii. Tieto vlastnosti sú zachytené v Zdravosoch. Koruna vznešenosti vyzdvihuje vieru, nádej, lásku a pravú nábožnosť. Korunu moci tvorí Máriino sebazapieranie, pokora, čistota a túto korunu uzatvára Božia múdrosť, ktorú Pán vložil do Márie. Koruna dobroty opisuje poslušnosť, trpezlivosť, miernosť a nakoniec vytrvalosť v dobrom.

Koruna, ktorú vyhotovili zlatníci pre Pannu Máriu, zachytáva tieto symboliky. V prednej časti sú tri listy, ktoré sú vyššie a symbolizujú základ – korunu vznešenosti, korunu moci a korunu dobroty – tá sa rozvetvuje a obkolesuje celú hlavu Panny Márie. Celkovo korunku tvorí 12 lúčov- listov, ktoré symbolizuje 12 zvolaní “Zdravas” pri modlitbe Koruny Panny Márie. Centrálny lúč vrcholí krížom.

Po obvode korunky sú umiestnené vzácne kamene, jeden červený rubín, dva zelené malachity, dva modré zafíry umiestnené v ružičke a napokon ešte dve samostatné ružičky. Spolu ide o sedem prvkov. Číslo sedem znamená plnosť. Mária je plná milostí, plná darov Ducha Svätého. Zelená je farba pokoja a vystihuje moc, ktorú má ruženec Panny Márie. Červená znamená, že Panna Mária je človek a predstavuje jej utrpenie.V ružiach je vložený modrý kameň, čo je symbolika neba. Na soche je modrá farba skrytá pod jej plášťom, to isté je aj na korune, modrý kamienok je skrytý. Vychádza to z legendy, ktorá sa traduje o svätom Dominikovi. Počas jednej modlitby bol vytrhnutý do neba. Videl Pána a po jeho pravici Pannu Máriu v modrom plášti. V nebi stretol mnohých rehoľníkov, no žiadneho zo svojej rehole, hoci už viacerí zomreli. Preto sa horko rozplakal. Na to mu Pán povedal: „Tvoju rehoľu som zveril svojej milej Matke.“ Vtedy Panna Mária rozprestrela svoj plášť a ukázala Dominikovi veľký počet svätých z jeho rehole skrytých pod jej ochranným plášťom.

koruna

Koruna v procese výroby

Modlitba Koruny Panny Márie je zaradená aj v programe stretnutia…

Áno, ruženčiari túto modlitbu poznajú a modlievajú sa ju.

Pre tých, ktorí sa korunovácie nezúčastnia – kde bude socha Panny Márie po korunovácii umiestnená?

Socha má miesto v priestoroch Dominikánskeho mariánskeho centra v Košiciach. Korunovaná bude počas svätej omše zvláštnym obradom, hneď po kázni bude nasledovať korunovanie Panny Márie. Počas slávností, počas liturgie, keď sa v kostole schádzajú ružencové bratstvá, je v kostole, po programe býva prenesená do priestorov Dominikánskeho mariánskeho centra. Tým, že koruna je vzácny klenot, nebude stále na hlave Panny Márie. Vyrábali ju zlatníci, dali na ňu svoj punc, aj štát dal svoj punc. Je to vzácny predmet rehole, ale aj štátu.

 

RELIKVIA SRDCA BLAHOSLAVENEJ PAULÍNY

Čo čaká návštevníkov v Bratislave?

Pútnický Kostol na Kalvárii je momentálne po rekonštrukcii. Brat Oskar pri prehliadke priblíži históriu kostola, ktorý sa začal stavať pred komunizmom, ale kvôli režimu nemohol byť dokončený. Bratia až 30 rokov po páde režimu dali kostolu nádych, ktorý mu patrí. Pozvali sme na toto miesto aj Lawrenca, prítomným sa prihovorí v kázni na Slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Bude tam aj socha Ružencovej Panny Márie s korunou.

Relikviár Paulíny Jaricotovej

Na obidvoch miestach, v Košiciach aj v Bratislave, bude možnosť uctiť si relikvie blahoslavenej Paulíny Jaricotovej. Prečo táto blahoslavená?

Paulína je hlavnou iniciátorkou Živého ruženca. Po jej smrti celú túto formu aj na jej prosbu prebrali dominikáni. Na Slovensku je Živý ruženec veľmi rozšírený a obľúbený, má veľa členov, aj preto sme požiadali Lyonskú diecézu a biskupa Oliviera de Germay o relikviu blahoslavenej Paulíny Jaricotovej. Je známa tiež podporou misií. Jej najväčšie zásluhy sú práve Pápežské misijné diela a Živý ruženec.

O akú relikviu sa jedná?

Je to kúsok z Paulíninho srdca. Vyrobili sme pre ňu krásny relikviár, znázorňujúci ruženec, ako modlitbu vylievajúcu sa na celý svet.

 

 

Jana Solárová