metafyzikaTohto roku ti vyšla nová kniha, skús knihu priblížiť.

Jedna sa o Filozofickú knihu ktorá má podnadpis koncepcia realistickej metafyziky, alebo realistického poznania . Metafyzika ako názov, ktorý je už aj dnes často rôzne chápaný a vysvetľovaný, podobne ako aj fyzika. V klasickom slova zmysle metafyziku chápeme ako všeobecnú vedu o poznávani reálnej skutočnosti. Celá reálna skutočnosť je vyjadrovaná pojmom bytie, preto aj metafyzika sa zaoberá bytím ako bytím. Slovo bytie je častokrát vágne a rôzne interpretované, takže v dejinách filozofie máme rôzne koncepcie bytia a každý si mysli pod bytím niečo iné. Tieto termíny sú vyjadrované v abstraktnej forme teórie, odtrhnuté od skutočnosti, takže je potrebné znovu dať pojmu bytie reálny základ, to, že vyjadruje reálnu skutočnosť, ktorá je pluralitná, rôznorodá a meniaca sa, konkrétna. To je ten problém, ktorý som chcel nanovo predniesť.

Môžeme povedať že je to prvá kniha na Slovensku, ktorá uceleným spôsobom pojednáva o metafyzike?

Myslím si že na Slovensku takáto kniha nevyšla, je to svojim spôsobom historický moment, lebo je to metafyzika ako všeobecná veda, ktorá podáva základné termíny, vysvetľuje ich, aj ich historickú naväznosť na rôzne koncepcie. Do istej miery je to aj akýsi Resume rôznych koncepcii bytí a súčasne aj kryterológia, ktorú som sám vypracoval na podklade chápania  bytia, ako analogického pojmu, ktorý vyjadruje analogickým spôsobom existovania bytí, takže v podstate je tu aj návod na preskúmanie, alebo zlú analýzu a nové reflexie nad metafyzikou ako takou, ktorá má svoju aktuálnosť aj  v súčasnosti, pretože ponúka porozumie skutočnosti čím je, že ju nemožno jednoducho redukovať do krajnych stavov ako niečo jednoznačné alebo mnohoznačné

Kde sa dá kúpiť tvoja kniha?

V Martinuse, distribúciu vykonáva vydavateľstvo Verbum.

uprostred-europyPovedz nám niečo aj o druhej knihe ktorá ti toho roku vyšla?

Bola to len recesia vyvolaná odozvou niektorých, ktorí prečítali moje básničky. Tieto básničky sú usporiadané historicky a je to taká malá biografia mojich myšlienok, prežívanie detstva, študentských čias za socializmu a aj súčasnosti.

Kedy vznikli prvé básne  tejto zbierky?

Prvé básničky som začal písať na vysokej škole, bolo to spojené aj so zamilovaním. Sú  určitou reflexiou nad životom a mojím povolaním nad tajomstvom času.

V Súčasnosti nevznikajú ďalšie básničky?

Nie, na to človek musí mať čas a  vnútornú potrebu vyjadriť sa,  pretože tieto básničky sú vyjadrením mokich vnútorných zážitkov a myšlienok o ktorých som zistil že je dobre podeliť sa s nimi. Má to taký svoj ráz spájanie času a existencie človeka. Človek v čase, jeho život,  jeho zmysel, jeho kultúra, jeho viera, jeho vzťahy, hlavne k prírode, k rodine, k Bohu. Je to akýsi vstup do mojej duše, ale dôležité je čo som tým chcel povedať, ukázať kresťanský existencionalizmus.

Si samouk alebo si mal nejaký básnický vzor?

Necítim sa byť nejako literárne zdatný, moje básne sú skôr myšlienky ako nejaké vzorové literárne útvary. Poznal som stratenou generáciou Hemingway, Steinbeck a iných, ale moje básne boli inšpirované tiež obdobím prvej svetovej vojny ktorá zasiahla aj našich predkov a potom životom na dedine. Moje básne boli písané skôr spontánne, z vnútorného presvedčenia že to som ja.

Kde sa tvoja kniha nakúpiť?

V Dobrej knihe a mala by byť aj v internetových kníhkupectvách.