„Štúdium a kontemplácia, nie dve oddelené činnosti, ale jediný akt, v ktorom sa zbiehajú inteligencia a láska, je to Itinerárium in Deum (cesta do Boha), pre ktoré je svätý Tomáš emblematickým príkladom“, povedal kardinál Marcello Semeraro pri otvorení Jubilejného roka svätého Tomáša. Začal sa pripomenutím si 700 rokov od jeho kanonizácie, ktorá bola 18. júla 1323. Pokračuje tento a budúci rok ďalšími významnými oslavami – 750. výročia smrti a 800. výročia narodenia anjelského učiteľa. Jednou z možností, ako viac privoňať k jeho náuke sú dominikánske tomistické školy. Porozprávame sa s ich organizátorom, bratom Samuelom Lovásom OP.

Kedy ste začali organizovať tomistické školy?

Prvá tomistická škola bola v lete roku 2020. Až do minulého roka bývali tomistické školy len v lete, od vlani sme spustili naše školy štyrikrát do roka. Minulý rok bola teda prvýkrát jesenná aj zimná škola. Letné trvajú týždeň a tie počas roka 3 až 5 dní – predĺžený víkend.

Pre koho sú určené? 

Pre ľudí, ktorí majú záujem spoznávať učenie sv. Tomáša Akvinského, sú starší ako 18 rokov a páči sa im spôsob, akým to robíme.

Bude to asi viac pre ľudí, ktorí sú intelektuálne založení…

Áno. Človek nemusí byť génius, ale musí sa chcieť zamýšľať nad témami. Treba určitú zvedavosť a schopnosť hľadania a štúdia pravdy.

Tomistická škola1

Foto: Martina Martočková

Ponuka duchovných akcií v súčasnosti je veľmi pestrá. Čo je na tomistických školách tým špecifikom, ktoré mladý človek inde nenájde? 

Určite je tá výnimočnosť v prvom rade v Tomášovi a jeho učení. To je niečo, čo mladých oslovuje. Nesnažíme sa pritom, aby sme hovorili o učení človeka, ktorý je mŕtvy 750 rokov, ale skôr sa snažíme používať jeho princípy a tie aplikovať na problémy dnešnej doby. Ale potom sú to aj iné aspekty našich tomistických škôl, ktoré ľudí zaujímajú a priťahujú. Napríklad, že sa spolu modlíme všetky modlitby tak, ako ich my máme v dominikánskom kláštore. Niektoré sú súčasťou základného programu, iné rozšíreného, teda dobrovoľného. Dôležitý je aj komunitný rozmer, máme tam vyslovene teambuildingové aktivity, napríklad obľúbený je vedomostný kvíz, ktorý väčšinou pripravuje brat Vavrinec. Súčasťou bývajú aj výlety do okolia Ábelovej, kde tomistické školy spravidla organizujeme.

 

TOMISTICKÉ ŠKOLY V JUBILEJNOM ROKU SV. TOMÁŠA

Prvú tomistickú školu v roku 2024 už máte za sebou. Ako bolo na Pustom Dvore na prelome rokov?

Tomistická škola5

Foto: Jana Kaňuchová

Čo bolo úplne špecifické, bolo práve to, že sme tam boli na Silvestra. S tým bol spojený Silvestrovský program, galavečer. Bol som dotknutý tým, ako mladí ľudia, niektorí sa videli prvýkrát v živote, dokázali byť pred sebou otvorení a priateľskí. To, čo sme mali pripravené, sme im komunikovali. Brat Alan hovoril o teológii sviatosti Eucharistie, riešili sme morálne dilemy na základe princípov sv. Tomáša. Mali sme slávnostnú silvestrovskú večeru a potom program, ktorý mal na starosti náš brat Marek spolu s Lukášom Žemlom. Ten spočíval v tom, že každý účastník si vopred pripravil tri fotky, ktoré vystihovali jeho uplynulý rok. Počas troch minút mal o nich niečo povedať. Druhý bod bol, že sa prezentovali videá a fotky z dominikánskych akcií pre mládež z minulého roka, ktoré mnohí naši účastníci s nami zažili. Potom nás Marek a Lukáš rozdelili na niekoľko skupín a mali sme zahrať súboj medzi nejakými skupinami, napríklad medzi dominikánmi a jezuitmi, a malo to byť formou pašií alebo rapu. Teda bolo to treba zaspievať. Pred polnocou sme mali spoločnú adoráciu a o polnoci sme si spolu pripili. Po polnoci sme sa ešte spontánne zišli a mali sme otázkové kolečká brata Alana, ktorý sa pýtal na naše predsavzatia do ďalšieho roku, na to, s čím chceme zápasiť, kam sa chceme dostať. Tento bod programu sa mi obzvlášť páčil, jednak preto, že to bolo úplne spontánne a potom pre tú otvorenosť, s ktorou mladí o sebe iným hovorili.

 

Tomistická škola6

Foto: Jana Kaňuchová

Aké ďalšie tomistické školy sú naplánované na rok 2024?

Bude jarná tomistická škola v apríli. Rozmýšľame, že by sme ju urobili v dvoch turnusoch aj preto, že bude krátka – len od piatku do nedele.

Letná tomistická škola bude tento rok výnimočná, lebo bude v spolupráci s českými bratmi a prvýkrát to nebude na Pustom Dvore, ale v Česku na Arcibiskupskom gymnáziu v Kroměříži. Okrem českých bratov prijali pozvanie aj niektorí renomovaní profesori, ktorí nie sú dominikáni. Prídu aj českí mladí, účastníci minuloročných českých škôl. Téma letnej školy bude láska.

Jesenná tomistická škola bude počas predĺženého víkendu okolo Všetkých svätých, na prelome októbra a novembra. A opäť by mala byť aj Silvestrovská tomistická škola.

Všetky tieto školy sú určené pre mladých dospelých?

Tieto, čo som spomínal, sú určené pre vysokoškolákov a mladých pracujúcich. Výnimkou je letná tomistická škola, pretože českí bratia majú tomistické školy otvorené aj pre starších, takže tam očakávame, že budú aj účastníci v zrelšom veku.

Okrem toho by sme tento rok chceli zorganizovať dve tomistické školy pre stredoškolákov.

 

UČENIE, KTORÉ PREKONÁVA ČASOVÉ OBMEDZENIA

Prečo sa venujete práve učeniu svätého Tomáša? 

Je viacero dôvodov. Jeden je ten, že brat Alan a ja sme študovali a stále študujeme učenie sv. Tomáša na doktorandskom štúdiu. Ale podstatnejší dôvod je ten, že si myslíme, že Tomášovi sa obzvlášť darilo vyjadriť pravdu o realite a jeho učenie je aktuálne pre ľudí každej doby, aj tej našej. V súčasnosti sa na Slovensku učeniu svätého Tomáša venuje minimum ľudí. Svätý Tomáš je darom pre celú Cirkev aj pre celé ľudstvo, ale nám je zvlášť blízky aj tým, že je to náš brat, dominikán. Sme členmi tej istej rehole, nosíme ten istý habit. Jeho teológia a učenie sa podpísali na teológii a spiritualite dominikánskej rehole po celé stáročia. V istom zmysle jeho učenie tvorí základ dominikánskej teológie a filozofie.

Má stredoveký teológ čo povedať človeku 21. storočia?

Svet sa vo svojej podstate nemení, ani podstata človeka sa nemení. Existuje, samozrejme, vedecký pokrok a niektoré nové problémy alebo výzvy, ktoré prináša spoločenský vývoj. Ale tým, že Tomáš bol génius, väčšina jeho princípov je nadčasová. Bol tiež mystikom a Božím priateľom, snažil sa žiť v zjednotení s Bohom, takže jeho poznanie prekračuje časové hranice.

Tomášovo dielo je veľmi rozsiahle a komplexné. Koľko toho dokáže tomistická škola obsiahnuť?

Veľmi málo. Keď si zoberieme napríklad tému ľudského skutku, prešli sme len niekoľko otázok zo Sumy teologickej.

Suma je Tomášovo vrcholné dielo a zároveň je to dielo, ktoré zhŕňa jeho učenie. Ale čerpáme aj z iných Tomášových diel a sekundárnej literatúry. Svätý Tomáš začal istú tradíciu, hoci to neplánoval. Veľké množstvo autorov, ktorí sa na Tomáša odvolávali a z neho vychádzali, tvoria tomistickú tradíciu a sú užitoční pri výklade jeho diela. Takže študujeme aj týchto autorov.

Svätý Tomáš mal na konci života hlboký duchovný zážitok, po ktorom povedal, že všetko, čo napísal, je iba slama. Od toho dňa už nenapísal nič. Ako teda chápať toto vyjadrenie, ktorým vlastne zhodil celé svoje dielo?

Išlo o to, že keď sa ho v mystickom vytržení Kristus pýtal, čo by si prial ako odmenu za svoje dielo, Tomáš odpovedal: Nič iné, len teba, Pane. To stretnutie a následné videnie Božej slávy ho viedlo k tomu, že povedal to o slame. Mohli by sme sa teda skôr na to pozerať tak, že Tomášovo dielo, akokoľvek je úžasné a veľkolepé, je iba slamou oproti tomu, aká je Božia realita vo svojej skutočnosti.

Tomistická škola8

Foto: Jana Kaňuchová

Podľa čoho vyberáte témy tomistických škôl?

Predovšetkým podľa toho, čo sa nám zdá aktuálne v spoločnosti a aby sme mali aj my k tomu čo povedať. Vášne, prirodzenosť a milosť, teória spravodlivej vojny v kontexte vojny na Ukrajine. Toto boli témy prvých tomistických škôl, potom sme sa rozhodli ísť cestou cyklu sviatostí. Rozoberali sme rad-radom sviatosti, teraz na jarnej škole by sme sa mali venovať posledným dvom – sviatosti kňazstva a manželstva. V posledných štyroch školách sme rozvíjali líniu dogmatiky (v rozoberaní sviatostí) aj morálky – hovorili sme o cnostiach, o rozlišovaní dobra a zla v ľudskom konaní.

Ako je koncipovaný program na tomistickej škole?

Účastníkom škôl posielame dopredu niektoré kľúčové texty, ktoré si môžu preštudovať a prerozjímať. Počas školy v tom môžu pokračovať – v skupine aj individuálne. Okrem prednášok a spoločných aj osobných modlitieb máme aj komunitné aktivity, býva tiež záverečné kázanie mladých, kde oni reflektujú, čo sa ich počas školy dotklo a formulujú to ako posolstvo pre ostatných. Niekedy tu bývajú rôzne nuansy, napríklad na silvestrovskej škole to bolo formou zhodnotenia uplynulého roka, na jesennej bolo zase kázanie tematické na liturgické texty danej nedele.

 

BOŽIA BLÍZKOSŤ UPROSTRED KRÁSNEJ PRÍRODY

Tomistická škola7

Foto: Jana Kaňuchová

 

Prostredie Pustého dvora v Ábelovej je samo osebe čarovné. Určite sa tam účastníci radi vracajú…

Ábelová je miesto uprostred ničoho, nie sú tam žiadni susedia, len srnky a divé svine. To ticho napomáha vnútornému stíšeniu. Krása prírody človeka nadchýna a tiež uľahčuje stretnutie s Bohom a ponorenie sa do večných právd.

Akú máte spätnú väzbu? Čo účastníci tomistických škôl oceňujú najviac?

Ako ktorí, ale väčšina asi ten mix všetkého: Tomášovo učenie, priestor na osobnú modlitbu, spoločné modlitby, adorácie, liturgiu hodín a spoločne trávený čas. Oceňujú aj, že my dominikáni tie dni bezprostredne žijeme s nimi a tvoríme jedno spoločenstvo.

 

Určite je to aj vhodný priestor na nadväzovanie nových priateľstiev. Vznikli tam už aj nejaké partnerské vzťahy?

Máme veru prvý párik. Spoznali sa na minuloročnej letnej škole a na jesennú aj na silvestrovskú už prišli spolu.

Aké sú plány do budúcna?

Zatiaľ zastrešujeme takpovediac úzkoprofilové skupiny – mladých, vysokoškolákov… Do budúcna uvažujeme osloviť aj iné skupiny ľudí. Chceli by sme tiež urobiť odbornejšiu sieť, uchádzať sa o vedecký grant, ktorý by pokrýval tomistické školy. Mladí by mohli v spolupráci s nami, dominikánmi, písať články – popularizačné aj vedecké a robiť preklady článkov a popularizačných videí. Mohli by tiež vycestovať na študijné pobyty do zahraničia. V najbližších dňoch by mala vzniknúť stránka tomistického inštitútu, kde by sme publikovali aj kratšie články. Dlhšie a odborné články by boli publikované vo vedeckých teologických alebo filozofických časopisoch.

 

Jana Solárová