Člen slovenskej dominikánskej provincie Viliam Š. Dóci bol magistrom rehole Brunom Cadoré vymenovaný 25. júna 2015 za prezidenta Dominikánskeho historického inštitútu v Ríme.

Brat Viliam sa takto dostal na čelo rehoľného inštitútu, ktorý v roku 1931 založil vtedajší magister rehole Martin S. Gillet. Inštitút sídli na Pápežskej univerzite sv. Tomáša Akvinského vedenej dominikánmi. Úlohou inštitútu je pracovať na výskume dejín dominikánov, vydávať odborné publikácie, organizovať konferencie a podporovať rozvoj mladých vedeckých pracovníkov.

 

Informoval: http://sk.radiovaticana.va/news/2015/06/29/slov%C3%A1k_na_%C4%8Dele_dominik%C3%A1nskeho_historick%C3%A9ho_in%C5%A1tit%C3%BAtu/1154807