Bratia dominikáni zo žilinského konventu pozývajú na sériu adventných kázní, ktoré budú súčasťou svätých omší adventných nedelí v Kostole sv. Barbory v Žiline. Počas každej adventnej nedele sa zamyslíme nad jednou témou z liturgických čítaní adventu.