Vitajte na našej webovej stránke. Dovoľte, aby sme sa krátko predstavili. Komunita bratov v Dunajskej Lužnej je pomerne malá a počtom sa radí skôr k menším v Slovenskej provincii. Ale aj napriek tomu sa snaží prinášať veriacim, ale aj postmodernej spoločnosti či už cez homílie, prednášky, kultúrne podujatia, ale najmä osobné stretnutia kresťanské hodnoty v duchu osvedčenej tradície našej rehole „Contemplata aliis tradere“.

Apoštolát bratov sa okrem farskej pastorácie zameriava aj na edukačnú prácu medzi deťmi a mládežou. Bratia aktívne spolupracujú s katechétmi na Základných školách. Spravujú obnovené Pastoračné centrum „Klub Ostrov“ pre mládež a rodiny s deťmi. Bratia tiež napomohli zriadiť Cirkevnú materskú škôlku Madony Žitného ostrova, ktorá vznikla v spolupráci s Kongregačnými sestrami dominikánkami bl. Imeldy.

Bratia sa tiež intenzívne venujú Ružencovému apoštolátu v spolupráci s Dominikánskym mariánskym centrom, ale aj redakčnej činnosti pre mesačník Ruženec, ktorého šéfredaktor je tiež členom našej komunity. Jeden z bratov pôsobí aj ako riaditeľ Rádia Mária Slovensko.

Ako rehoľní asistenti sa bratia venujú aj starostlivosti a formácii Laických bratstiev sv. Dominika v Dunajskej Lužnej a Trnave. Príležitostne doprevádzajú pútnikov a chodia kázať v rámci ľudových misií a exercícií po celom Slovensku.

Adresa:
Dominikánsky konvent
Jánošíkovská 754/34
900 42 Dunajská Lužná

Telefón:
+421 2 459 80 131

Prior konventu:
fr. Bruno Branislav Donoval OP

Administrátor farnosti:
fr. Stanislav Peter Vavrek OP