PRIPRAVUJEME

Laickí dominikáni sa formovali a slávili

15. júna 2019|0 Comments

Tohtoročné formačné stretnutie laických dominikánov sa konalo v tradičnom termíne ( sviatok zoslania Ducha Svätého) netradične v priestoroch kláštora bratov Redemptoristov v Kostolnej – Záriečí. Hlavnou témou formačného stretnutia bolo:  Mons. Pierre Claverie – život [...]

Homília brata Benedikta na slávnosť Zoslania Ducha Svätého

8. júna 2019|0 Comments

Turíce 2019                                        (Sk 2, 1-11; Rím 8, 8-17; Jn 14, 15-16. 23b-26)   Prvé čítanie zo Skutkov Apoštolov zasadzuje zoslanie Ducha Svätého na apoštolov v čase slávenia židovského sviatku Turíc, sviatku „Päťdesiateho“ dňa (gr. pentekostos, t. j. „päťdesiaty“), ktorý [...]