Pobyt dominikánskom kláštore vo Zvolene je možný rôznymi formami:

a.) Individuálny pobyt v ústraní bez pevného programu a témy, s možnosťou zúčastňovať sa na modlitbách komunity. V prípade potreby sú bratia k dispozícií na osobný rozhovor.

b.) Duchovný pobyt s vopred ponúknutými témami a dĺžkou pobytu, s účasťou na dohodnutom programe a prednáškach.

c.) Pobyt pre skupiny, ktoré si môžu vybrať tému a termín. Dohodnúť sa musia s konkrétnym bratom, ktorý tému ponúka.

V čase obmedzení kvôli pandémii hostí neprijímame. Pobyty opäť umožníme, len čo to situácia dovolí.