Kňazi:

Fr. Gabriel Hunčaga OP
– prior

Fr. Benedikt Hajas OP
– supprior konventu, liturg konventu, správca farnosti

Fr. Jakub Vladimír Miščo OP
– kaplán farnosti

Fr. Tadeáš Horvát OP
– syndik konventu, kaplán farnosti so zameraním na pastoráciu vysokoškolských študentov

Fr. Humbert Virdzek OP
– lektor konventu, knihovník konventu, výpomocný duchovný vo farnosti

Fr. Michal Krovina OP
– sacrista major, kaplán farnosti