Prečítajte si tu: Rád tvorím komplexné diela, ktoré majú niekoľko „poschodí“