Ach, ako ťažko rozumieme významu tejto vety. Ako ťažko sa nám niekedy vyslovuje. Čo táto veta vôbec znamená?

Po uvažovaní nad slovami Katechizmu a nad jeho významom pre mňa, sa mi v mysli vynára obraz z detstva. Pod vianočným stromčekom som si našla nádherné puzzle a mala som veľkú radosť. Celá nedočkavá som ich vysypala na stôl, no ostala som prekvapená. Tých drobných kúskov bolo na mňa priveľa. Skúšala som ich skladať, no nikdy mi viac ako 2-3 nepasovali a začalo ma to nudiť. Prenechala som to rodičom a súrodencom. Keď mi to po pár dňoch ukázali poskladané, ostala som v nemom úžase a nerozumela som, ako z takých drobných kúskov môže vzniknúť tak nádherný obraz.

Aj Božia vôľa pre náš život je ako také puzzle. On má v nebi „predlohu“ a na zemi skladá obraz. Každý deň nášho života je ako jeden malý kúsok. Niekedy skladá rám, inokedy stred. Niekedy absolútne nerozumieme, čo robí, no keď sa obzrieme späť vo svojom živote, zistíme, že istú časť skladá už niekoľko rokov.

Teraz na zemi tú predlohu nevidíme. Tú vidí len Boh. No ak budeme pozorní a vnímaví, môžeme zbadať časti, ktoré má už hotové. Môže sa nám zdať, že kúsky, ktoré práve skladá, do nášho života vôbec nezapadajú. No Boh vie čo robí a ktorú časť nášho životného puzzle práve skladá. On sa pozerá na predlohu, skladá nádherný obraz a má s ním nekonečnú trpezlivosť. Aj keď nerozumieme, čo z týchto kúskov našich dní skladá, nezúfajme. Čerpajme silu z toho, čo nám už zjavil a verme, že z toho vyskladá niečo prenádherné. Niečo, čo uvidíme, keď už raz budeme pri Ňom.

Teraz Mu však môžeme, tieto pre nás nepochopiteľné životné situácie, v dôvere odovzdať: Bože, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. Buď vôľa tvoja, aj keď je úplne iná ako tá moja. Buď to, čo chceš TY. Skladaj puzzle môjho života a daj mi silu vydržať, aby som ho svojou netrpezlivosťou nepokazil/a. Amen.

Alžbeta Kiráľová

Čo k tejto téme hovorí Katechizmus?

2823 „Dal nám poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, čo si… predsavzal…: zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko… V ňom sme sa stali dedičmi predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý všetko koná podľa rady svojej vôle“ (Ef 1,9-11). Naliehavo prosíme, aby sa plne uskutočnil tento dobrotivý plán na zemi, ako sa už uskutočnil v nebi.

2826 Prostredníctvom modlitby môžeme „rozoznať, čo je Božia vôľa“ (Rim 12,2), a dosiahnuť vytrvalosť pri jej plnení. Ježiš nás učí, že do nebeského kráľovstva sa nevchádza slovami, ale plnením vôle jeho Otca, „ktorý je na nebesiach“ (Mt 7,21).