Ábelová, Pustý Dvor – kontemplatívne dominikánske centrum. V dňoch 24.3. – 26.3.2023 sa tu znovu stretla skupina vysokoškolákov a mladých pracujúcich ADOMákov s dominikánmi – fr. Lukášom, sr. Justínou a sr. Blažejou.

Čo je to nádej? Prečo je dôležitá? Je optimizmus skutočne nádejou alebo si iba mylne zamieňame tieto slovíčka? Nádej je niečo, čo sa nedá presne definovať. Je to jedna z troch Božských čností, kde všetky tri – viera, nádej a láska idú spolu ruka v ruke. Uchopili sme odkaz nádeje vo Svätom písme a zároveň z diela Stromu zostáva nádej od Tomáša Halíka, ktoré nám priblížili páter Lukáš a sestra Justína.

Sobota poobede patrila land-artu so sestrou Blažejou, kde sme sa snažili umelecky vyjadriť nádej, jej prežívanie či súvislosť s láskou a vierou. Veterno bolo nielen vonku, ale aj v našich srdciach a hlavách, kde sme s týmto vánkom Ducha svätého nasávali učenie o nádeji. Keď sme spoločne diskutovali na túto tému, zazneli aj akési naše definície nádeje, a to ako niečo, čo nás poháňa vpred, akási sila, ktorá nám pomáha vytrvať, nevzdať sa aj v náročných časoch našich životov, vidina lepšieho zajtrajška či motivácia žiť lepšie naše „predposledné“ dni.

Dotkli sme sa aj eschatológie, zmŕtvychvstania či úžasného mystéria počatia Božieho syna a milujúceho fiat Panny Márie. Víkendom zaznela aj reflexia vojny, ktorej konca sa všetci nádejame. Celý víkend sa niesol v slávnostnom duchu, k čomu prispelo slávenie sviatku Zvestovania Pána.

Štúdium ako jeden z pilierov dominikánskej spirituality sme dopĺňali aj ďalšími dôležitými aspektami dominikánskej rodiny, a to spoločnou modlitbou ranných chvál, vešpier, adoráciou a v neposlednom rade slávením sv. omše v krásnej kaplnke, ktorej atmosféra dopomáha lepšie kontemplovať Boha. Samozrejme nechýbali ani úprimné rozhovory, spoločne strávený čas a kopec úprimného smiechu, ktoré dotvárali skutočnú rodinnú atmosféru. Stretnutie sa tradične končilo kázaním mladých, kde sme si vypočuli mnoho veľmi povzbudivých odkazov či osobných skúseností, ktoré reflektujú nádej v našich životoch, pravú kresťanskú NÁDEJ, ktorú chceme žiť a šíriť medzi ďalšími tam, kde žijeme, pracujeme a pôsobíme. Nech nás všetkých táto nádej sprevádza minimálne do ďalšieho spoločného stretnutia. Ďakujeme.

Klaudia