Prečo sú Žalmy označené ako modlitba zhromaždenia? Nerozumela som. Neprišlo mi, že by sme sa ich napr. pravidelne modlievali v kostole alebo v rodine. Avšak potom mi napadla možná odpoveď. Odpoveďou je modlitba Liturgie hodín. Liturgia hodín je denná modlitba, ktorú sa po celom svete modlí Cirkev. Keď sa modlíme, pridávame sa k zástupu ľudí a takto zjednotení vytvárame spoločenstvo, vytvárame zhromaždenie. Jej časť tvoria práve Žalmy.

Táto krásna poetická modlitba v sebe skrýva oveľa viac myšlienok, než sa na prvý pohľad môže zdať. Žalm je zrkadlom veľkých Božích skutkov v dejinách jeho ľudu. (KKC 2588). Tieto jeho skutky svedčia o jeho dobrote, láskavosti a milosrdenstve. Kniha žalmov nás môže mnohému naučiť.

Učí nás, aby sme Pánovi bezpodmienečne dôverovali. Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady. (Ž 37,7) Ďalej hovorí, aby sme si pripomínali, že Pán je najlepším lekárom na všetko. Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany. (Ž 147,3) Neustále nám pripomína diela, ktoré Boh vykonal. Nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk. (Ž 19,2)

Keď som pred pár rokmi chcela začať čítať Bibliu, nevedela som, kde začať. Myslela som si, že ma Starý zákon nebude baviť, a že Nový už poznám. Vtedy som sa rozhodla čítať Žalmy. Spočiatku som nerozumela všetkým metaforám, ktoré sa medzi riadkami nachádzali, ale dnes sa snažím pozerať na text inak. Nesnažím sa ho vyslovene pochopiť, snažím sa skôr vnímať, čo mi ním chce Boh povedať.

Hoci teraz už Žalmy nečítam, modlím sa Liturgiu hodín, a preto sa každý deň dostávam s nimi do kontaktu. Je to až zvláštne, ako si niekedy prečítam práve to, čo potrebujem počuť. Je to práve to čaro obyčajných žalmov. Niekedy im nemusíte rozumieť a niekedy nad nimi budete rozmýšľať celý deň. Rada by som vás všetkých povzbudila do modlenia sa Liturgie hodín alebo do čítania Knihy žalmov. Možno budete prekvapení, keď začnete čítať a odrazu porozumiete niečomu, čomu ste doteraz nerozumeli.

Filoména Ághová

Čo k tejto téme hovorí Katechizmus?

2587 Žaltár (zbierka žalmov) je kniha, v ktorej sa Božie slovo stáva modlitbou človeka. V iných knihách Starého zákona „slová ohlasujú skutky [vykonané Bohom pre ľudí] a objasňujú tajomstvo, ktoré je v nich obsiahnuté“. V Knihe žalmov slová žalmistu, spievané Bohu, vyjadrujú jeho spasiteľné diela. Ten istý Duch inšpiruje Božie dielo i odpoveď človeka. Kristus oboje spojí. V ňom nás žalmy neprestávajú učiť modliť sa.

2588 Mnohotvárne výrazové formy modlitby žalmov nadobúdajú svoju podobu v chrámovej liturgii a zároveň v srdci človeka. Žalmy, či už ide o chválospev, žalospev alebo vďakyvzdanie, o individuálnu alebo spoločnú prosbu, o kráľovský alebo pútnický spev, o poučné (sapienciálne) rozjímanie, sú zrkadlom veľkých Božích skutkov v dejinách jeho ľudu i zrkadlom ľudských situácií, ktoré žalmista prežíva. Niektorý žalm môže odzrkadľovať minulú udalosť, ale je taký jednoduchý, že sa ho pravdivo môžu modliť ľudia všetkých stavov a všetkých čias.