KÁŽEME

Home/Projekty/ADOM/KÁŽEME

Zásluha

Z ľudských úst neraz zaznie konštatovanie: „To si nezaslúžil, veď neurobil nič zlé...“, alebo menej prajný variant: „Dobre mu tak, nezaslúžil si nič iné.“ Človek ako samozvaný sudca vie vždy posúdiť mieru, podľa ktorej má byť namerané tomu druhému. O čosi menej „objektívne“ už odmeňujeme a trestáme podľa zásluh svoje činy. Koľkokrát sa ponosujeme pred Pánom, že nie [...]

2021-06-17T00:16:23+02:0017. júna 2021|

Milosť a ospravodlivenie

Milosť je každodenným dobrodružstvom. Milosť, ktorú dostávame je určená pre všetko, čím žijeme. Čiže, milosť sa týka aj môjho osobného života, všetkého, čo prežívam, nejakým spôsobom ma teší alebo trápi. S milosťou idú veci ľahšie. Teda, keď dostávame milosť za milosťou (Jn 1,16), náš život zrazu nie je nudou a všednosťou, ale každodenným dobrodružstvom. Milosť je Božím [...]

2021-06-15T19:10:26+02:0015. júna 2021|

Zákon a milosť

Ján Amos Komenský vo svojom diele Veľká Didaktika píše, že pri ceste k poznaniu treba postupovať od základov, od jednoduchého k zložitému. Podobný princíp môžeme pozorovať aj v procese Božieho zjavenia. V prvej fáze zjavenia dal Boh ľuďom súhrn noriem správania, ktoré poznáme ako desatoro Božích prikázaní. Tieto prikázania: „…kladú základy povolania človeka stvoreného na [...]

2021-06-13T11:45:42+02:0013. júna 2021|

Najsvätejšie srdce Ježišovo

Uvažujem nad tým, ako začať toto zamyslenie, no... nenapadá mi nič... prečo? Pretože Niekto iný to už začal za mňa. Božia láska k nám začína už dávno pred tým, než sme boli my. Boli sme „vtrhnutí“ do kolobehu lásky, ktorá je trváca od počiatku a nemá konca. No odkiaľ môže prúdiť takáto nezvyčajná láska? Jedine z prameňa svätosti, [...]

2021-06-10T20:19:48+02:0011. júna 2021|

Ľudská solidarita

V posledných rokoch vznikajú mnohé organizácie či spolky, ktorých hlavnou úlohou je pomáhať ľuďom, ktorí si nedokážu pomôcť sami. Nejde len o chudobnejšie vrstvy obyvateľstva, ide aj o marginalizované skupiny, obete domáceho násilia a deti, ktoré sú dlhodobo hospitalizované v nemocnici. Niekedy sa nám môže zdať, že je takýchto organizácií až príliš veľa. Môžeme sa vtedy cítiť o niečo ukrátení. Máme [...]

2021-06-07T21:12:46+02:008. júna 2021|

ŽIVOT V KRISTOVI: Láskou k skutočnej spravodlivosti

Čoraz častejšie sa ozývajú hlasy, ktoré volajú po spravodlivosti, po právach a po rovnosti. Ako reakciu na toto volanie často zaujímame dva postoje. Prvý postoj je ten, že začíname svet a spoločnosť vnímať rozdelene. My a oni. Každého s iným názorom alebo z inej skupiny vnímame ako nepriateľa, s ktorým sa ideme hádať, kto má na [...]

2021-06-06T15:18:56+02:006. júna 2021|

Spoločné dobro

„Spoločné dobro treba chápať ako „súhrn tých podmienok spoločenského života, ktoré tak spoločenstvám, ako aj jednotlivým členom umožňujú plnšie a ľahšie dosiahnuť vlastnú dokonalosť.“ (KKC 1906) Čo nám tým chce Katechizmus povedať? Čo mám teda robiť, aby som dosiahol vlastnú dokonalosť a zároveň pomôcť druhým k ich vlastnej dokonalosti? Každý z nás patrí do nejakého spoločenstva, môže to byť [...]

2021-05-31T20:51:15+02:001. júna 2021|

ŽIVOT V KRISTOVI: Autorita – verejná moc

Pri rozmýšľaní nad touto témou mi celý čas v hlave vyskakovalo slovo „sloboda“. Slovo, ktoré na prvý pocit ani trochu nesúvisí s týmto nadpisom, keďže však Boh je Bohom zázrakov, tieto pojmy nie len súvisia, ale sa aj dopĺňajú. V KKC sa píše, že „autoritou je tá vlastnosť, na základe ktorej osoby alebo ustanovizne vynášajú pre [...]

2021-05-29T08:39:30+02:0029. mája 2021|

Ľudské spoločenstvo

Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! (Gn 1,26) Veľmi sa mi páči tento verš, ktorý nachádzame v opise stvorenia sveta. Jeden Boh a predsa tri osoby v dokonalej jednote lásky tvoria človeka na ich obraz a podľa ich podoby. Ako vlastne popísať Trojicu – Otca, Syna a Ducha Svätého? Martin Soskice podáva nádhernú odpoveď: „Otec [...]

2021-05-26T22:42:44+02:0027. mája 2021|

Rozmnoženie sa hriechu

Prečo jeden pád má potenciál spustiť lavínu ďalších? Prečo to skôr nie je tak, že ak kráčam a spadnem, svižne vstanem, oprášim si kolená a idem ďalej? V KKC sa píše, že „hriech spôsobuje návyk na hriech“. Poznáme to, žijeme celkom dobre, pravidelná modlitba, nejaké duchovné úspechy (podarí sa mi dodržať pôstne predsavzatie)... a trošku zaspíme na vavrínoch. [...]

2021-05-25T07:24:30+02:0025. mája 2021|