Bez kategórie

Home/Bez kategórie

Brat Česlav Šajda: Duch Svätý preniká aj tam, kde by sme ho pre naše obmedzené poznanie nečakali

Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť [...]

2023-05-27T19:15:35+02:0027. mája 2023|

Letná tomistická škola – Zjednotenie duše s Bohom

ČO JE LETNÁ TOMISTICKÁ ŠKOLA (LTŠ)? Týždňové podujatie organizované Rehoľou dominikánov, ktoré sa zvyčajne koná v druhej polovici augusta v Kontemplatívnom centre Pustý Dvor pri Ábelovej. Je to škola určená pre tých, ktorí túžia hlbšie spoznať učenie jedného z najväčších teológov všetkých čias – svätého Tomáša Akvinského (1225 – 1274). Jej cieľom nie je [...]

2023-05-15T15:48:46+02:0014. apríla 2023|

Príroda na Veľkonočný pondelok

Tradícia našej zvolenskej komunity nás pozývala na veľkonočný pondelok na výlet do prírody. Vybrali sme si okruh pri obci Hronsek. Začali sme pri artikulárnom kostole a vydali sme sa popri Hronseckom potoku do miernych kopcov nad dedinou. Prešli sme popri Kochlačke a striedajúc les a lúky sme sa zvlneným krajom dostali k usadlosti Hrabová. To [...]

2023-04-10T18:14:35+02:0010. apríla 2023|

Blahoslavený Anton – poblúdil, ale našiel sa

Dnešný blahoslavený, Anton Neyrot vstúpil do Rehole kazateľov v polovici 15. storočia vo Florencii. Prvými rokmi rehoľného života ho sprevádzal svätý Antonín. Brat Anton sa plavil loďou z Neapolu na Sicíliu, keď ho zajali piráti. V Tunise ho predali za otroka. Neskôr bol prepustený, ale zanechal Cirkev. Poprel vieru v Ježiša a opustil rehoľné povolanie. [...]

2023-04-06T16:23:01+02:0010. apríla 2023|

List magistra Rádu o sv. Tomášovi Akvinskom

Drahí bratia a sestry dominikánskej rodiny, dňa 18. júla 2023 oslávime 700. výročie svätorečenia nášho cteného brata svätého Tomáša Akvinského, učiteľa cirkvi , a 7. marca 2024 si pripomenieme 750. výročie jeho úmrtia. S vďačnosťou si pripomíname, že v roku 1974 svätý Pavol VI. napísal apoštolský denník Lumen Ecclesiae k 700. výročiu úmrtia anjelského učiteľa. [...]

2023-04-07T17:03:38+02:002. apríla 2023|

Plnomocné odpustky v jubilejnom roku sv. Tomáša

Apoštolská penitenciária na základe právomocí, ktorú jej celkom zvláštnym spôsobom udelil náš najsvätejší Otec a pán v Kristovi, pán František, z Božej prozreteľnosti pápež, vzhľadom na prosby, ktoré jej nedávno predniesol dôstojný Gerard Francisco Timoner III, generálny magister Rádu bratov kazateľov, pre rast zbožnosti veriacich a spásu duší láskavo udeľuje pri príležitosti slávnostných osláv ku [...]

2023-04-07T17:06:24+02:001. apríla 2023|

Dokument o svätej Kataríne Sienskej

V piatok večer o 20:40 vysiela TV Lux dokumentárny film o svätej Kataríne Sienskej, dominikánkej terciárke 14. storočia, panne, mystičke a učiteľke Cirkvi. Životopisný film je súčasťou série nazvanej Poznačení Bohom. 45-minútovú snímku natočil režisér Luca Trovellesi Cesana v roku 2017. Obrázok: commons.wikimedia.org

2023-03-14T11:38:23+01:0016. marca 2023|

Popolcová streda: Prach a vzkriesenie

Pôst časom na ľútosť, na to, aby sme sa cítili zlomení ťarchou svojich hriechov a robili pokánie, je to však tiež čas nechať sa pretvárať Bohom, ktorý nám dal život a sľubuje víťazstvo nad hriechom a smrťou. „Pamätaj, človeče, že si prach; a na prach sa obrátiš." Je to, akoby sa dielo stvorenia začalo znova: [...]

2023-02-22T09:17:34+01:0022. februára 2023|

Posledný súd maliara Fra Angelica

Blahoslavený Ján z Fiesole, známejší skôr pod menom Fra Angelico bol dominikánsky kňaz 15. storočia. Plody svojej kontemplatívnej modlitby rozdával prostredníctvom obrazov. Maľoval kláštor vo Florencii, na žiadosť pápeža Eugena vymaľoval kaplnku v Bazilike svätého Petra a v Apoštolskom paláci a na žiadosť pápeža Mikuláša V. vyzdobil jeho súkromnú kaplnku a pracovňu. Jeho diela nájdeme [...]

2023-02-18T09:52:48+01:0018. februára 2023|

Provinciál Damián Mačura: Keď človek žije sám, ľahko uverí falošnej predstave o vlastnej šikovnosti a dokonalosti

Dominikánska spiritualita stojí na štyroch pilieroch. Sú nimi kázanie, spoločný život, modlitba a liturgia a nakoniec štúdium. Každý z nich má v živote dominikána dôležité a nezameniteľné miesto. Viac nám porozpráva azda ten najpovolanejší - provinciál Damián Mačura OP.  Už z názvu rehole - Ordo Praedicatorum, Rehoľa kazateľov - tušíme, že hlavným poslaním dominikánov bude [...]

2023-02-14T13:47:32+01:0015. februára 2023|