Bez kategórie

Home/Bez kategórie

Gundislav – dominikán so srdcom pustovníka

Dominikánske historické múzeum, Santiago, Čile Blahoslavený Gundislav z Amarante sa narodil v roku 1187 v portugalskom Talgide. Legenda hovorí, že keď ho ako novorodenca niesli na krst, s veľkou úctou a mimoriadnou láskou sa zahľadel na kríž. Pochádzal z bohatej a vysokopostavenej rodiny. Po kňazskej vysviacke venoval celé svoje bohatstvo svojim synovcom a [...]

2023-01-09T16:11:46+01:0010. januára 2023|

Otec Rafael Tresa OP: Človek sa bojí ticha, lebo vtedy je sám so sebou (rozhovor)

Advent je mnohokrát časom náročných príprav na Vianoce. Upratovanie, zháňanie darčekov v preplnených supermarketoch dookola vyhrávajúcich Jingle Bells. Na zapchatých cestách a parkoviskách si vymieňame nervózne gestá s celkom neznámymi ľuďmi a do toho všetkého sa snažíme nezanedbať duchovnú prípravu na Vianoce. Viete, že podstatnú úlohu tu hrá práve ticho? Prečo a ako sa oň [...]

2022-12-09T11:00:13+01:008. decembra 2022|

Prežiť advent DUCHOVNE

Keď hľadíme v advente do ulíc a do obchodov – vidíme tam niečo ako „zabudnutý, či preskočený advent“ – všade sa predávajú len Vianoce a už Vianoce. Vianočne svetlá, stromčeky, ozdoby, darčeky...., to všetko patrí skôr k akejsi bezprostrednej príprave na sviatky, ale to ešte nie je ten pravý Advent, ktorý mám teraz na mysli.

2022-12-24T16:13:45+01:0026. novembra 2022|Tags: , , , |

Stretnutie s novým prezidentom Európskej rady laických dominikánov

V sobotu 5. novembra 2022 sa v priestoroch Vysokej školy slobodných umení (BISLA) v Bratislave stretli Miriam Villana Suchovská a Peter Jeremiáš Suchovský s novým prezidentom Európskej rady laických dominikánov (ECLDF), profesorom Sébastienom Milazzom, ktorý bol na Slovensko pozvaný ako prednášajúci v rámci konferencie The Liberal Herald 2022, na ktorej vystúpil s prednáškou „Autonómia neposlušnosti: právo postaviť sa proti zákonu. Korene [...]

2022-11-22T20:23:28+01:0022. novembra 2022|

Schválenie predsedu Európskej rady laických dominikánskych bratstiev a jeho rady

Dňa 7. novembra 2022, na sviatok Všetkých svätých Rehole kazateľov, v súlade so Stanovami ICLDF č. 1 B. 3, fr. Gerard Francisco Timoner III OP, magister Rehole kazateľov, potvrdil Sébastiena Milazza za predsedu Európskej rady laických dominikánskych bratstiev na obdobie troch rokov. Toto schválenie nasledovalo po voľbách, ktoré sa konali 24. septembra v Paríži 2022 [...]

2022-11-22T19:58:49+01:0022. novembra 2022|

Svätý Albert vynikal nielen vedomosťami, ale aj pokorou

Svätého Alberta mnohí poznáme zo životopisu svätého Tomáša Akvinského, ako jeho učiteľa. Prívlastkom „Veľký“ ho nazývali už počas života a celkom oprávnene. Albertus Magnus (Albert Veľký; žil v rokoch 1200 - 1280) bol jedným z najuniverzálnejších mysliteľov, ktorí sa objavili počas stredoveku. Písal o botanike, astronómii, chémii, fyzike, biológii a geografii, v dielach zabŕdol aj [...]

2022-11-15T00:01:24+01:0015. novembra 2022|Tags: |

Otec Irenej Fintor: Dušiam v očistci pomáhajú modlitby, a najmä obeta svätej omše (rozhovor)

Pri prechádzke cintorínmi, keď si spomíname na našich drahých, ktorí už nie sú medzi nami, nám víri v hlave mnoho otázok. Ako sa budeme mať vo večnosti? Z tých troch destinácií - nebo, peklo a očistec… to nebo by bolo najlepšie, ale to asi nedáme, o pekle sa hovorí, že tam pôjdu len tí, ktorí [...]

2022-11-02T15:23:02+01:0031. októbra 2022|

Otcovstvo, ktoré viedlo syna k svätosti

Dnešný dominikánsky svätec Jakub pochádzal z nemeckého Ulmu a žil v 15. storočí. Významnú úlohu pri formovaní jeho osobnosti mal otec, ktorý sa dožil úctyhodného veku. Bol obchodníkom, no viac ako podnikateľskými schopnosťami vynikal dobročinnosťou voči chudobným. Nezáležalo mu na tom, či sa jeho syn Jakub bude vedieť „obracať“ a nestratí sa vo svete. Hlavné, [...]

2022-10-11T08:18:48+02:0011. októbra 2022|

Poznali sa svätý František a svätý Dominik?

Traduje sa, že počas druhej návštevy Dominika v Ríme v roku 1216 sa stretli v jednom z tamojších kostolov. Keď sa svätý František jednej noci modlil, vo videní mu Panna Mária ukázala dvoch mužov, ktorí sa majú usilovať o obrátenie sveta a zmiernenie Pánovho hnevu. Títo dvaja pomôžu mnohým hriešnikom obrátiť sa. V jednom z mužov spoznal František seba, toho druhého však nepoznal. Svätý [...]

2022-10-06T06:59:30+02:004. októbra 2022|

Prezieravé využívanie majetku / Homília brata Alberta na 25. nedeľu v období cez rok C

Bratia sestry, keď sa započúvame do pätnástej kapitoly Lukášovho evanjelia (tri podobenstvá „o radosti z nájdenia“), zistime, že nám zdôrazňuje Božiu iniciatívu pri hľadaní „strateného“, no šestnásta kapitola skôr vyzdvihuje ľudskú odpoveď a zodpovednosť. Hlavnou témou dnešného podobenstva je vzťah k majetku, presnejšie povedané „prezieravé“ využívanie majetku.     […]

2022-10-14T16:01:32+02:0013. septembra 2022|Tags: |