Bez kategórie

Home/Bez kategórie

Ježiš ohlasuje Božie kráľovstvo a pokánie

Arcibiskup Fulton Sheen sa raz pýtal Matky Terezy, ako sa jej podarilo obrátiť na vieru 15 000 ľudí z ulíc Kalkaty. „Viete,“ odpovedala, „nevyučovali sme ich. Keď som sa o nich starala, prejavovala som im lásku, spytovala som sa ich, či by chceli počuť niečo o Kristovi.“ Oni sa ma zväčša pýtali: „Je Kristus taký ako vy? Podobá [...]

2020-10-27T09:57:09+01:0027. októbra 2020|

Radosť moja! Kristus vstal zmŕtvych!

Najobľubenejší svätý v Rusku sv. Serafim zo Sarova + 1833, vítal pútnikov, ktorí k nemu putovali slovami: 'Radosť moja! Kristus vstal zmŕtvych! Liturgia dnešnej noci nám chce každému zvestovať túto radosť. Lebo Kristovo vzkriesenie je pre duchovný vesmír a život viery, tým, čím bol podľa jednej teórii vznik vesmíru 'big -  bang - veľký tresk'. [...]

2020-04-12T22:20:54+02:0010. apríla 2020|

Sú choroby a nešťastia Božím trestom pre ľudstvo?

Skôr ako sa dostaneme k tomu, čo nám o chorobách a nešťastiach hovorí Sv. Písmo, začnime s trochou filozofie. Aristoteles a neskôr aj sv. Tomáš Akvinský všeobecne rozlišujú štyri príčiny vecí, či udalostí. Vezmime si takú sochu Piety. Z čoho je vytesaná? Z mramoru. Mramor je teda jej materiálna príčina. Koho socha zobrazuje? Trpiacu Božiu Matku. Jej zobrazenie je formálnou príčinou [...]

2020-04-06T21:30:18+02:006. apríla 2020|

Homília brata Benedikta na 1. pôstnu nedeľu

Každý rok čítame na prvú pôstnu nedeľu evanjelium o pokúšaní na púšti. V pôstnej liturgií je to zvykom už od štvrtého storočia. Evanjelisti Marek, Matúš a Lukáš túto epizódu majú vo svojich evanjeliách, s menšími alebo väčšími rozdielmi. Marek ho spomenie iba stručne jednou vetou. […]

2020-02-29T21:44:50+01:0029. februára 2020|Tags: |