Bez kategórie

Home/Bez kategórie

List magistra Rádu o sv. Tomášovi Akvinskom

Drahí bratia a sestry dominikánskej rodiny, dňa 18. júla 2023 oslávime 700. výročie svätorečenia nášho cteného brata svätého Tomáša Akvinského, učiteľa cirkvi , a 7. marca 2024 si pripomenieme 750. výročie jeho úmrtia. S vďačnosťou si pripomíname, že v roku 1974 svätý Pavol VI. napísal apoštolský denník Lumen Ecclesiae k 700. výročiu úmrtia anjelského učiteľa. [...]

2023-04-07T17:03:38+02:002. apríla 2023|

Plnomocné odpustky v jubilejnom roku sv. Tomáša

Apoštolská penitenciária na základe právomocí, ktorú jej celkom zvláštnym spôsobom udelil náš najsvätejší Otec a pán v Kristovi, pán František, z Božej prozreteľnosti pápež, vzhľadom na prosby, ktoré jej nedávno predniesol dôstojný Gerard Francisco Timoner III, generálny magister Rádu bratov kazateľov, pre rast zbožnosti veriacich a spásu duší láskavo udeľuje pri príležitosti slávnostných osláv ku [...]

2023-04-07T17:06:24+02:001. apríla 2023|

Dokument o svätej Kataríne Sienskej

V piatok večer o 20:40 vysiela TV Lux dokumentárny film o svätej Kataríne Sienskej, dominikánkej terciárke 14. storočia, panne, mystičke a učiteľke Cirkvi. Životopisný film je súčasťou série nazvanej Poznačení Bohom. 45-minútovú snímku natočil režisér Luca Trovellesi Cesana v roku 2017. Obrázok: commons.wikimedia.org

2023-03-14T11:38:23+01:0016. marca 2023|

Popolcová streda: Prach a vzkriesenie

Pôst časom na ľútosť, na to, aby sme sa cítili zlomení ťarchou svojich hriechov a robili pokánie, je to však tiež čas nechať sa pretvárať Bohom, ktorý nám dal život a sľubuje víťazstvo nad hriechom a smrťou. „Pamätaj, človeče, že si prach; a na prach sa obrátiš." Je to, akoby sa dielo stvorenia začalo znova: [...]

2023-02-22T09:17:34+01:0022. februára 2023|

Posledný súd maliara Fra Angelica

Blahoslavený Ján z Fiesole, známejší skôr pod menom Fra Angelico bol dominikánsky kňaz 15. storočia. Plody svojej kontemplatívnej modlitby rozdával prostredníctvom obrazov. Maľoval kláštor vo Florencii, na žiadosť pápeža Eugena vymaľoval kaplnku v Bazilike svätého Petra a v Apoštolskom paláci a na žiadosť pápeža Mikuláša V. vyzdobil jeho súkromnú kaplnku a pracovňu. Jeho diela nájdeme [...]

2023-02-18T09:52:48+01:0018. februára 2023|

Provinciál Damián Mačura: Keď človek žije sám, ľahko uverí falošnej predstave o vlastnej šikovnosti a dokonalosti

Dominikánska spiritualita stojí na štyroch pilieroch. Sú nimi kázanie, spoločný život, modlitba a liturgia a nakoniec štúdium. Každý z nich má v živote dominikána dôležité a nezameniteľné miesto. Viac nám porozpráva azda ten najpovolanejší - provinciál Damián Mačura OP.  Už z názvu rehole - Ordo Praedicatorum, Rehoľa kazateľov - tušíme, že hlavným poslaním dominikánov bude [...]

2023-02-14T13:47:32+01:0015. februára 2023|

Gundislav – dominikán so srdcom pustovníka

Dominikánske historické múzeum, Santiago, Čile Blahoslavený Gundislav z Amarante sa narodil v roku 1187 v portugalskom Talgide. Legenda hovorí, že keď ho ako novorodenca niesli na krst, s veľkou úctou a mimoriadnou láskou sa zahľadel na kríž. Pochádzal z bohatej a vysokopostavenej rodiny. Po kňazskej vysviacke venoval celé svoje bohatstvo svojim synovcom a [...]

2023-01-09T16:11:46+01:0010. januára 2023|

Otec Rafael Tresa OP: Človek sa bojí ticha, lebo vtedy je sám so sebou (rozhovor)

Advent je mnohokrát časom náročných príprav na Vianoce. Upratovanie, zháňanie darčekov v preplnených supermarketoch dookola vyhrávajúcich Jingle Bells. Na zapchatých cestách a parkoviskách si vymieňame nervózne gestá s celkom neznámymi ľuďmi a do toho všetkého sa snažíme nezanedbať duchovnú prípravu na Vianoce. Viete, že podstatnú úlohu tu hrá práve ticho? Prečo a ako sa oň [...]

2022-12-09T11:00:13+01:008. decembra 2022|

Prežiť advent DUCHOVNE

Keď hľadíme v advente do ulíc a do obchodov – vidíme tam niečo ako „zabudnutý, či preskočený advent“ – všade sa predávajú len Vianoce a už Vianoce. Vianočne svetlá, stromčeky, ozdoby, darčeky...., to všetko patrí skôr k akejsi bezprostrednej príprave na sviatky, ale to ešte nie je ten pravý Advent, ktorý mám teraz na mysli.

2022-12-24T16:13:45+01:0026. novembra 2022|Tags: , , , |

Stretnutie s novým prezidentom Európskej rady laických dominikánov

V sobotu 5. novembra 2022 sa v priestoroch Vysokej školy slobodných umení (BISLA) v Bratislave stretli Miriam Villana Suchovská a Peter Jeremiáš Suchovský s novým prezidentom Európskej rady laických dominikánov (ECLDF), profesorom Sébastienom Milazzom, ktorý bol na Slovensko pozvaný ako prednášajúci v rámci konferencie The Liberal Herald 2022, na ktorej vystúpil s prednáškou „Autonómia neposlušnosti: právo postaviť sa proti zákonu. Korene [...]

2022-11-22T20:23:28+01:0022. novembra 2022|