Úvod / Bez kategórie / Stránka 3

Bez kategórie

Popolcová streda: Prach a vzkriesenie

Pôst časom na ľútosť, na to, aby sme sa cítili zlomení ťarchou svojich hriechov a robili pokánie, je to však tiež čas nechať sa pretvárať Bohom, ktorý nám dal život a sľubuje víťazstvo nad hriechom a smrťou. „Pamätaj, človeče, že si prach; a na prach sa obrátiš." Je to, akoby sa dielo stvorenia začalo znova: [...]

2023-02-22T09:17:34+01:0022. februára 2023|

Posledný súd maliara Fra Angelica

Blahoslavený Ján z Fiesole, známejší skôr pod menom Fra Angelico bol dominikánsky kňaz 15. storočia. Plody svojej kontemplatívnej modlitby rozdával prostredníctvom obrazov. Maľoval kláštor vo Florencii, na žiadosť pápeža Eugena vymaľoval kaplnku v Bazilike svätého Petra a v Apoštolskom paláci a na žiadosť pápeža Mikuláša V. vyzdobil jeho súkromnú kaplnku a pracovňu. Jeho diela nájdeme [...]

2023-02-18T09:52:48+01:0018. februára 2023|

Provinciál Damián Mačura: Keď človek žije sám, ľahko uverí falošnej predstave o vlastnej šikovnosti a dokonalosti

Dominikánska spiritualita stojí na štyroch pilieroch. Sú nimi kázanie, spoločný život, modlitba a liturgia a nakoniec štúdium. Každý z nich má v živote dominikána dôležité a nezameniteľné miesto. Viac nám porozpráva azda ten najpovolanejší - provinciál Damián Mačura OP.  Už z názvu rehole - Ordo Praedicatorum, Rehoľa kazateľov - tušíme, že hlavným poslaním dominikánov bude [...]

2023-02-14T13:47:32+01:0015. februára 2023|

Gundislav – dominikán so srdcom pustovníka

Dominikánske historické múzeum, Santiago, Čile Blahoslavený Gundislav z Amarante sa narodil v roku 1187 v portugalskom Talgide. Legenda hovorí, že keď ho ako novorodenca niesli na krst, s veľkou úctou a mimoriadnou láskou sa zahľadel na kríž. Pochádzal z bohatej a vysokopostavenej rodiny. Po kňazskej vysviacke venoval celé svoje bohatstvo svojim synovcom a [...]

2023-01-09T16:11:46+01:0010. januára 2023|

Otec Rafael Tresa OP: Človek sa bojí ticha, lebo vtedy je sám so sebou (rozhovor)

Advent je mnohokrát časom náročných príprav na Vianoce. Upratovanie, zháňanie darčekov v preplnených supermarketoch dookola vyhrávajúcich Jingle Bells. Na zapchatých cestách a parkoviskách si vymieňame nervózne gestá s celkom neznámymi ľuďmi a do toho všetkého sa snažíme nezanedbať duchovnú prípravu na Vianoce. Viete, že podstatnú úlohu tu hrá práve ticho? Prečo a ako sa oň [...]

2022-12-09T11:00:13+01:008. decembra 2022|

Prežiť advent DUCHOVNE

Keď hľadíme v advente do ulíc a do obchodov – vidíme tam niečo ako „zabudnutý, či preskočený advent“ – všade sa predávajú len Vianoce a už Vianoce. Vianočne svetlá, stromčeky, ozdoby, darčeky...., to všetko patrí skôr k akejsi bezprostrednej príprave na sviatky, ale to ešte nie je ten pravý Advent, ktorý mám teraz na mysli.

2022-12-24T16:13:45+01:0026. novembra 2022|Tags: , , , |

Stretnutie s novým prezidentom Európskej rady laických dominikánov

V sobotu 5. novembra 2022 sa v priestoroch Vysokej školy slobodných umení (BISLA) v Bratislave stretli Miriam Villana Suchovská a Peter Jeremiáš Suchovský s novým prezidentom Európskej rady laických dominikánov (ECLDF), profesorom Sébastienom Milazzom, ktorý bol na Slovensko pozvaný ako prednášajúci v rámci konferencie The Liberal Herald 2022, na ktorej vystúpil s prednáškou „Autonómia neposlušnosti: právo postaviť sa proti zákonu. Korene [...]

2022-11-22T20:23:28+01:0022. novembra 2022|

Schválenie predsedu Európskej rady laických dominikánskych bratstiev a jeho rady

Dňa 7. novembra 2022, na sviatok Všetkých svätých Rehole kazateľov, v súlade so Stanovami ICLDF č. 1 B. 3, fr. Gerard Francisco Timoner III OP, magister Rehole kazateľov, potvrdil Sébastiena Milazza za predsedu Európskej rady laických dominikánskych bratstiev na obdobie troch rokov. Toto schválenie nasledovalo po voľbách, ktoré sa konali 24. septembra v Paríži 2022 [...]

2022-11-22T19:58:49+01:0022. novembra 2022|

Svätý Albert vynikal nielen vedomosťami, ale aj pokorou

Svätého Alberta mnohí poznáme zo životopisu svätého Tomáša Akvinského, ako jeho učiteľa. Prívlastkom „Veľký“ ho nazývali už počas života a celkom oprávnene. Albertus Magnus (Albert Veľký; žil v rokoch 1200 - 1280) bol jedným z najuniverzálnejších mysliteľov, ktorí sa objavili počas stredoveku. Písal o botanike, astronómii, chémii, fyzike, biológii a geografii, v dielach zabŕdol aj [...]

2022-11-15T00:01:24+01:0015. novembra 2022|Tags: |

Otec Irenej Fintor: Dušiam v očistci pomáhajú modlitby, a najmä obeta svätej omše (rozhovor)

Pri prechádzke cintorínmi, keď si spomíname na našich drahých, ktorí už nie sú medzi nami, nám víri v hlave mnoho otázok. Ako sa budeme mať vo večnosti? Z tých troch destinácií - nebo, peklo a očistec… to nebo by bolo najlepšie, ale to asi nedáme, o pekle sa hovorí, že tam pôjdu len tí, ktorí [...]

2022-11-02T15:23:02+01:0031. októbra 2022|