Dunajská Lužná

Home/Dunajská Lužná

Centrum potravinovej pomoci v Dunajskej Lužnej

"Neľahká situácia, v ktorej sa ocitla naša spoločnosť, prináša aj nové výzvy. Koronakríza sa u mnohých ľudí zmenila na krízu existenčnú. Jednotlivci i celé rodiny, dôchodcovia či zdravotne ťažko postihnutí sa nie vlastnou vinou ocitli na hranici chudoby. Starostlivosť o tých najzraniteľnejších je teraz dôležitejšia, než kedykoľvek predtým. Preto sme začali spoločne hľadať možnosti, ako [...]

2021-04-22T10:32:39+02:0014. apríla 2021|

Homília brata Hilára na 2. pôstnu nedeľu

Na hore Tábor sme počuli podobné slová, aké odzneli pri krste Pána Ježiša: Toto je môj milovaný Syn, v ňom mám zaľúbenie, počúvajte ho. (porov. Mt 3, 17) Dnešné evanjelium (Mk 9, 2-10) nám podáva správu, ako Pán Ježiš vystúpil na horu s tromi učeníkmi a pred nimi sa premenil. Pýtame sa, prečo sa pred [...]

2021-02-28T13:08:34+01:0026. februára 2021|

Homília brata Stanislava na slávnosť Zoslania Ducha Svätého

Turíce sú sviatkom dôvery (Jn 20, 19-23) Posledné mesiace vládne vo svete rezignácia, strach a nedôvera. Koronavírus Covid 19, na ktorý ochorelo vo svete päť a pol milióna ľudí a zomrelo okolo tristopäťdesiat tisíc, nám prevrátil hodnoty, na ktorých sme dlho stavali. Ľudstvo pochopilo, že musí niečo zmeniť vo svojom správaní. Mnohí si kladú otázku. Ako to [...]

2020-06-07T00:18:51+02:0030. mája 2020|

Homília brata Bruna na sviatok Svätej Rodiny

Milí priatelia, bratia a sestry. Dnes slávime sviatok svätej Nazaretskej rodiny. Označenie „svätá“ zaraďuje túto rodinu do oblasti svätosti, ktorá ako taká je Božím darom, no zároveň aj slobodným a zodpovedným súhlasom s Božím plánom. To bol prípad Nazaretskej rodiny: bola plne k dispozícii Božej vôli. […]

2019-12-31T21:18:06+01:0030. decembra 2019|Tags: , , , |