Úvod / Dunajská Lužná

Dunajská Lužná

Cez obrátenie k premeneniu / Homília brata Bruna na 2. pôstnu nedeľu

Posolstvo z Božieho Slova dnešnej 2. pôstnej nedele je pomerne jednoduché. Mohli by sme ho zhrnúť do jednej vety: Zmyslom všetkého utrpenia, smrti, obety života je nebo. V Crede vyznávame, že veríme vo večný život. Perspektíva celého pôstneho obdobia, na ktorú nesmieme nikdy zabudnúť, je práve sláva zmŕtvychvstania. Abrahám prežíva neopísateľnú radosť z narodenia syna [...]

2024-03-16T14:24:27+01:0024. februára 2024|

Rodina ako žiarivý vzor / Homília brata Bruna na Sviatok Svätej rodiny

Drahí bratia a sestry, v dnešnú nedeľu, ktorá nasleduje po sviatku Narodenia Pána, slávime s radosťou sviatok Svätej rodiny z Nazareta. Tento sviatok veľmi dobre zapadá do kontextu Vianoc, keďže tieto sú jedinečným spôsobom práve sviatkami rodiny. Poukazujú nato mnohé tradície a zvyky, osobitne skutočnosť, že rodiny sa práve počas vianočných sviatkov zvyknú stretávať pri [...]

2024-01-02T16:41:11+01:0029. decembra 2023|

Všetko má svoj čas / Homília brata Chryzostoma na slávnosť Bohorodičky Panny Márie

„Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom“ (Kaz 3, 1). Drahí bratia a sestry, vždy, keď končíme starý a začíname nový rok, podvedome hodnotíme uplynulý čas a s akousi nádejou, ale tiež neistotou pozeráme do budúcnosti. Ako motto svojho príhovoru som si zvolil slová knihy Kazateľ. „Všetko má svoj čas“. Čas [...]

2023-01-13T11:11:07+01:001. januára 2023|Tags: |

Homília brata Bruna na 15. nedeľu v období cez rok C

„Kto je môj blížny?“ Zákonníci a farizeji tvrdili, že ich blížnymi sú iba ľudia spravodliví, ktorí zachovávajú Boží zákon. Podľa Židov si pohania a Samaritáni zasluhovali iba opovrhovanie a nenávisť. Obzvlášť Samaritáni pre nich boli veľkí bludári a hriešnici. V dnešnom príbehu nám Pán Ježiš ukázal, že blížny je každý človek. Nielen ten, ktorý je [...]

2022-07-11T23:06:17+02:008. júla 2022|