Dunajská Lužná

Home/Dunajská Lužná

Homília brata Stanislava na slávnosť Zoslania Ducha Svätého

Turíce sú sviatkom dôvery (Jn 20, 19-23) Posledné mesiace vládne vo svete rezignácia, strach a nedôvera. Koronavírus Covid 19, na ktorý ochorelo vo svete päť a pol milióna ľudí a zomrelo okolo tristopäťdesiat tisíc, nám prevrátil hodnoty, na ktorých sme dlho stavali. Ľudstvo pochopilo, že musí niečo zmeniť vo svojom správaní. Mnohí si kladú otázku. Ako to [...]

2020-06-07T00:18:51+02:0030. mája 2020|

Homília brata Bruna na sviatok Svätej Rodiny

Milí priatelia, bratia a sestry. Dnes slávime sviatok svätej Nazaretskej rodiny. Označenie „svätá“ zaraďuje túto rodinu do oblasti svätosti, ktorá ako taká je Božím darom, no zároveň aj slobodným a zodpovedným súhlasom s Božím plánom. To bol prípad Nazaretskej rodiny: bola plne k dispozícii Božej vôli. […]

2019-12-31T21:18:06+01:0030. decembra 2019|Tags: , , , |

Homília brata Bruna na 28. nedeľu cez rok

Pri prepisovaní kníh Svätého písma sa vždy v Cirkvi dbalo, aby sa ani jedno slovko nepozmenilo, lebo sú všetky dôležité... Inak by sme si neuvedomili napríklad to, že zázrak, o ktorom sme práve čítali, sa udial v dvoch fázach: Keď malomocní muži z diaľky kričia, prosia Ježiša o zmilovanie, Ježiš im len zavolá: Choďte, ukážte sa kňazom... Lebo kňaz ich [...]

2019-10-22T10:15:43+02:0010. októbra 2019|Tags: , , |