Úvod / Jubileum Slovo

Jubileum Slovo

Stlpec SLOVO na stránke jubilea 2021

Životopis sv. Dominika – kapitola IV: Toulouse, Dominik ako inovátor kázania

Smrť biskupa Martina bola dôležitým zvratom v živote mladého kanonika: Martinovým nástupcom sa stal Diego, dovtedajší prior kapituly kanonikov, ktorý veľmi obdivoval Dominika. Keďže nový biskup spĺňal predstavy kastílskeho kráľa, bol krátko po svojom vymenovaní v roku 1203/4 poverený diplomatickou misiou do Dánska, kde mal dohodnúť uzavretie manželstva kráľovho syna s mladou dánkou šľachtického pôvodu. [...]

2021-11-22T12:51:21+01:0022. novembra 2021|

Životopis sv. Dominika – kapitola III: Katedrála v Osme, Dominik ako kanonik

Toto gesto lásky, tak ojedinelé a príkladné, upútalo pozornosť biskupa Martina z Osmy (a jeho priora Diega), že presvedčil Dominika, v rokoch 1197 alebo 1198, aby sa stal regulárnym kanonikom v miestnej katedrále: od roku 1201, bol už supriorom komunity kanonikov. Jeho pobyt v Osme bol časom spoločnej a osobnej modlitby, štúdia a spoločného života: „Stále [...]

2021-11-22T12:36:49+01:0022. novembra 2021|

Životopis sv. Dominika – kapitola II: Caleruega a Palencia, Dominikovo detstvo a mladosť

Presný dátum Dominikovho narodenia nie je istý: najnovšie historické výskumy naznačujú, že sa narodil okolo roku 1174 v Caleruege, malom mestečku starej Kastílie v Španielsku. Podľa starobylých prameňov o jeho živote boli jeho rodičmi Felix a Jana; mal tiež dvoch bratov, z ktorých jeden sa stal (diecéznym) kňazom a druhý, Mannes ho nasledoval a vstúpil do rehole. [...]

2021-11-22T12:21:25+01:0022. novembra 2021|

Životopis sv. Dominika – kapitola I: Svätý Dominik, otec dominikánskej rodiny

Ak počujeme niekoho hovoriť o „dominikánoch“, hneď si spomenieme na inkvizíciu a „čiernu legendu“ z 18. storočia, ktorou osvietenstvo rozširovalo obraz stredoveku ako temného veku povery a náboženského fanatizmu. Tí, ktorí majú menej predsudkov – a viac poznania – si hneď spájajú dominikánov so svätým Tomášom Akvinským, s modlitbou ruženca, s obrazmi Fra Angelica. [...]

2021-11-22T12:52:25+01:009. februára 2021|