Úvod / Jubileum Život

Jubileum Život

Stlpec ŽIVOT na stránke jubilea 2021

Celoprovinčné stretnutie bratov

Bratia slovenskej provincie Rehole kazateľov využili možnosť stretnúť sa aj v tomto roku na plánovanom celoprovinčnom stretnutí, opäť v budove kňazského seminára v Badíne.  Tzv. provinčné dni prebiehali v termíne od nedele 5. do utorka 7. septembra 2021. Okrem bratov pôsobiacich na Slovensku, boli prítomní aj traja pozvaní hostia. Bratia Irenej Šinklar OP [...]

2021-10-25T13:12:20+02:0017. septembra 2021|

Putovanie relikvie sv. Dominika po Slovensku

V rámci jubilea 800 rokov Dies natalis, teda narodenia svätého Dominika pre nebo (1221-2021) prežíva dominikánska rodina na Slovensku radosť z toho, že môžeme medzi nami privítať putovný relikviár s ostatkami nášho Zakladateľa. Tento kazateľ milosti už za svojho života prinášal svetlo a nádej do ťažkých čias a vo svojom diele pokračuje aj dnes. Preto [...]

2021-09-16T06:40:00+02:0010. septembra 2021|

Relikvia svätého otca Dominika na Slovensku

Relikvia „Kazateľa milosti“ na Slovensku Dominikánska rodina na celom svete slávi tento rok veľké jubilem – 800 rokov od narodenia sv. Dominika pre nebo. Dominik založením Rehole kazateľov začal písať príbeh ohlasovania Vteleného Slova, ktorého súčasťou sa v priebehu stáročí stali mnohí rehoľní bratia, mníšky, rehoľné sestry, laici, mladí, členovia ružencových spoločenstiev a mnohí iní. [...]

2021-08-26T15:56:26+02:0026. augusta 2021|

Rozhovor s magistrom rehole

Za stolom so svätým Dominikom Rehoľa kazateľov otvorila 6. januára jubilejný rok pri príležitosti 800. výročia smrti svätého Dominika, ktorý sa skončí slávnosťou Zjavenia Pána v roku 2022. Magister rehole, brat Filipínskej provincie, Gerard Francisco Timoner, ako Alfu a Omegu podrobne popisuje evanjelizačný impulz tejto udalosti. Gerard Francis Timoner III bol zvolený 13. júla 2019 [...]

2021-03-10T16:52:37+01:009. marca 2021|

Modlitba „O spem miram“

Keď Dominik zomieral v kruhu svojich bratov a videl ich smútok, povzbudzoval ich slovami, že "teraz im bude užitočnejší v nebi, kde bude za nich orodovať". Tieto Dominikove slová nádeje si pripomíname v modlitbe Spe miram, kde aj naďalej prosíme sv. Dominika, aby sa za nás prihováral v nebi, aj za všetkých, ktorí sa zverili [...]

2021-02-09T17:16:40+01:009. februára 2021|

Modlitba, obrázok a záložka Jubilejného roka

Pri príležitosti začiatku Jubilejného roka rehole bol vydaný obrázok s modlitbou ku svätému Dominikovi a taktiež záložka do knihy. Keďže sme nedávno obdržali imprimatur od Mons. Bernarda Bobera, zverejňujeme modlitbu jubilea pre široké verejné použitie pri spomienke na narodenie sv. Dominika pre nebo, pre celú dominikánsku rodinu, ale tiež pre všetkých, ktorí by spolu snami [...]

2021-02-09T16:38:45+01:0016. januára 2021|