Kázanie

Kazateľská služba je spoločným dielom a je na prvom mieste záležitosťou celej komunity. Preto sa v tradícii Rehole často hovorievalo konventu "Sväté kázanie". (Z Knihy stanov a nariadení, č. 100) Pri štúdiu a kontemplatívnej modlitbe sa živíme slovom Pravdy. Čerpáme ju tiež zo života v spoločenstve, z rehoľných sľubov a slávenia posvätnej liturgie. Vďaka tomu môžeme túto [...]