Laici_Akcia

Home/Laici/Laici_Akcia

Stĺpec Akcia na stránke Laici

Formačné stretnutie laických dominikánov na Ábelovej a zloženie doživotnej profesie laických dominikánov zo Zvolena

Počas svätodušného víkendu v dňoch 26. - 28. mája 2023 sa uskutočnilo v dominikánskom kontemplatívnom centre Pustý dvor na Ábelovej formačné stretnutie laických dominikánov a sympatizantov. Témou stretnutia bolo „Nech svetlo čností príde k nám", konkrétne - Čnosti u sv. Kataríny Sienskej. V priebehu prednášok, ktoré viedol brat Mannes OP, odzneli povzbudzujúce myšlienky, ktoré sme spoločne do hĺbky [...]

2023-06-06T20:36:36+02:006. júna 2023|