Liturgia a modlitba

Naše štúdium čerpá zo spoločnej a súkromnej modlitby. Jednou z hlavných čŕt nášho života je spoločné slávenie liturgie. Každý deň spoločne slávime obetu svätej omše a liturgiu hodín, a tak sa spolu s celou Cirkvou klaniame Najsvätejšej Trojici. Stretávame vtedy Boha, ktorý sa stal človekom, zomrel, vstal z mŕtvych a vystúpil do neba, aby sme sa s ním mohli spojiť vo večnosti. Vďaka [...]