Projekty

Home/Projekty

Svätá Margita Mária Alacoque

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Už ste sa už niekedy zamýšľali nad tým, odkiaľ vlastne máme známu pobožnosť deviatich prvých piatkov? Je to práve sv. Margita Mária Alacoque, ktorej Pán Ježiš povedal, ako veľmi si žiada, aby sa táto pobožnosť začala vykonávať po celom svete. Pán Ježiš sa sv. Margite zjavil celkom trikrát, pričom ju [...]

2021-10-17T23:56:19+02:0018. októbra 2021|

Rešpektovanie ľudského života

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Ja mám na to právo. Mám právo na slobodný prejav, náboženské (ne)vyznanie, na voľné zhromažďovanie sa. Mám právo myslieť si, čo chcem a žiť, s kým chcem. Mám právo na život, ak sa tak rozhodnem. S podobnými vetami sa stretávame každodenne. Každý si je vedomý toho, na čo má právo a čo musia ostatní [...]

2021-10-15T11:21:19+02:0015. októbra 2021|

Rodina a Božie kráľovstvo

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. V našom svete je ťažké nezabúdať na to, že Boh nás miluje presne takých, akí sme. Tak ako rodič miluje svoje dieťa bez ohľadu na všetko ostatné, rovnako aj Boh miluje nás. Náš vzťah s Bohom vyplýva zo skutočnosti, že sme stvorení na Jeho obraz ako jedinečné ľudské bytosti. Boh chce, [...]

2021-10-12T22:12:40+02:0013. októbra 2021|

Svätý John Henry Newman

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Uplynulú sobotu bol náš duchovný zrak upretý na významného a pomerne čerstvého svätca, ktorý žil v 19. storočí v rokoch 1801 až 1890. John Henry Newman bol svätorečený v roku 2019 pápežom Františkom. Po tom, ako bol John významným predstaviteľom a kňazom anglikánskej cirkvi, konvertoval na katolicizmus. Dva roky po svojej [...]

2021-10-10T20:19:27+02:0011. októbra 2021|

Organizačné stretnutie ADOMu – POZVÁNKA

Milí mladí priatelia, ADOM je na ďalšej zo svojich križovatiek, a preto nadišiel čas spoločne hodnotiť i plánovať. Všetkých Vás, ADOMákov, srdečne pozývame na organizačné stretnutie, ktoré sa uskutoční od 22. do 24. októbra 2021 na Motyčkách, aby sme spoločne aj naďalej tvorili mozaiku nášho ADOMu. Cena: 15€ Prihlasovanie do 20. októbra na opmladez.sk@gmail.com. [...]

2021-10-09T10:50:35+02:009. októbra 2021|

Povinnosti detí

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. „Cti svojho otca a svoju matku,“ (Ex 20, 12) zaznieva Boží príkaz v Starom zákone a znie doteraz. A my, mladá generácia, sme tak často otrávení tým, že musíme poslúchať rodičov, hoci nie vždy vedia všetko najlepšie. Boh však neprikázal poslušnosť, ale úctu. Keď sme teraz našli „medzeru v zákone“, stáva sa neposlušnosť ospravedlnenou? [...]

2021-10-08T07:03:48+02:008. októbra 2021|

Ako sa naučiť spontánnosti alebo o „výstrednosti“ kresťanskej slobody – ADOM SŠ

ADOM- stredoškoláci Téma: Ako sa naučiť spontánnosti alebo o „výstrednosti“ kresťanskej slobody Dátum stretnutia: 5.-7. november 2021 Miesto stretnutia: Ábelová Pozývame stredoškolákov na komentované čítanie textov od svetoznámeho dominikána a tiež k spoločnému prežitiu spontánnosti Božích detí. Stretnutie prebehne v súlade s aktuálnymi  opatreniami ÚVZ SR. PRIHLASOVANIE je možné do 31. októbra alebo do obsadenia [...]

2021-10-06T23:44:15+02:006. októbra 2021|

Rodina v Božom pláne

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Štvrté prikázanie nám hovorí o úcte a rešpekte. Je hlavným ukazovateľom ľudskej spolupatričnosti a vzájomnej pomoci. Všetky tieto čnosti nenadobúdame hneď po narodení, ale musíme sa im učiť. Pravidelným cvičením sa v dobrých skutkoch dokážeme upevňovať korene čností. Ale kde tieto korene získavame? Rodina je nielen základnou bunkou spoločnosti, ale predovšetkým Cirkvi. Je prvotným [...]

2021-10-05T21:29:00+02:006. októbra 2021|

Svätá Faustína Kowalská

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Sekretárka Božieho milosrdenstva. Počul si už takýto prívlastok? Patrí práve svätej Faustíne, Poľke, ktorá ako 20-ročná vstúpila do kláštora, kde bola obyčajnou sestrou, ktorá slúžila v kuchyni, na vrátnici či v záhrade. Keďže nebola vzdelaná, nemohla sa starať o chovankyne a dostávala rôzne náročné práce, ktoré iné sestry robiť nechceli. No aj v týchto bežných [...]

2021-10-03T22:00:14+02:004. októbra 2021|

Keď nás Boh volá k svätému odpočinku

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. To, že je nedeľa dňom odpočinku, dňom patriacim Bohu, počúvame mnohí od malička. Avšak často zostávame len pri slovách a v skutočnosti vôbec nechápeme ten nádherný Boží dar, ktorým je nedeľa. Prvou zmienkou o dni odpočinku v Biblii je kniha Genezis, keď samotný Boh oddychuje po šiestich dňoch tvorenia. Vrcholom a korunou stvorenia sme [...]

2021-09-30T22:44:59+02:001. októbra 2021|