ADOM

Srdce, ktoré sa neberie vážne, stúpa k Bohu (sv. Jozef Kupertínsky)

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Sv. Jozef Kupertínsky je jeden z mojich najlepších nebeských priateľov. Jožko ma zaujal na prvý pohľad, pretože nebýva vyobrazený ako väčšina svätcov – pevne stojaci na zemi –, ale práve naopak. Jeho najtypickejšie vyobrazenie je také, ako levituje s pohľadom upretým na Boha. Jedna z mnohých fascinujúcich vecí na jeho živote [...]

2021-09-19T23:38:09+02:0020. septembra 2021|

1. prikázanie – Neurobíš si kresanú modlu

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Dodržiavanie prvého Božieho prikázania zohráva v živote človeka nezameniteľnú úlohu. Boh veľmi dobre vedel, prečo toto prikázanie ustanovil ako prvé, čím mu dal veľkú dôležitosť. Vyzýva nás k pravej nábožnosti a úcte voči jedinému Bohu. Z dôvodu nevedomosti si aj mnohí kresťansky založení ľudia vo svojom živote vytvárajú napodobeniny Boha, ktoré [...]

2021-09-16T22:22:02+02:0017. septembra 2021|

1. prikázanie – Nebudeš mať iných bohov okrem mňa

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Celé Sväté písmo je pretkané dôkazmi o Božej zvrchovanosti. Keď nám Boh toto o sebe zjavil, dal ľuďom poznať, že iba jemu sa máme klaňať, lebo je hodný všetkej úcty a chvály. Akékoľvek povery či neúcta vážne degradujú zvrchovanosť Boha v našom živote. Ide o nedôveru voči Bohu a popretie úcty, ktorá mu prináleží. Nie vždy [...]

2021-09-15T00:45:25+02:0015. septembra 2021|

Svätá Rozália z Palerma

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Počul/a si už o nej? Nie je veľmi známa, no v súčasnosti sa dostala trochu do popredia. Prečo práve teraz? Je patrónkou proti moru a epidémiám a tiež mesta Palermo, v ktorom sa preslávila práve počas morovej epidémie a to tak, že sa zjavila mužovi, ktorého žena na mor zomrela a povedala mu, [...]

2021-09-19T22:03:47+02:0013. septembra 2021|

1. prikázanie – Jedine jemu sa budeš klaňať

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Prvé prikázanie je nám všetkým veľmi dobre známe. Vieme ho odrecitovať naspamäť a aj ho navonok praktizovať. Klaniame sa Bohu pri príchode do kostola, skloníme sa pred Eucharistiou počas svätej omše a taktiež sa skláňame pred Pánom počas adorácie. To je veľmi dobré a správne. Nesmieme však zabúdať na to, [...]

2021-09-09T22:33:51+02:0010. septembra 2021|

Chce Boh, aby sme sa ho báli?

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. „Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jemu budeš slúžiť.“ (Lk 4,8) Keď bol Izraelský národ vyvedený z otroctva v Egypte, Boh mu dal na vrchu Sinaj zákony. Odhaľujú nám jedinečný Boží plán spásy. Vyvolenému národu predstavil radikálne nový spôsob života pod otcovskou autoritou Pána – Jahveho. Udalosť, ktorá ustanoveniu zmluvy predchádzala, [...]

2021-09-07T21:45:15+02:008. septembra 2021|

Nechať sa unášať Bohom ako svätý Gregor Veľký

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Gregor Veľký pochádzal zo vznešeného rodu právnikov v Ríme. Bol predurčený stať sa mocným svetským pánom. Avšak po otcovej smrti nastal prelom v jeho živote, zriekol sa svojich svetských hodností a na svojich rodinných statkoch dal postaviť sedem benediktínskych kláštorov. Do jedného z nich aj vstúpil. Dlho v kláštore nepobudol, pretože vtedajší pápež ho poslal [...]

2021-09-19T22:06:16+02:006. septembra 2021|

Dekalóg vo Svätom písme

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Desať bodov, ktoré sme sa mnohí už ako deti naučili naspamäť, je značne zredukovaný výňatok z konverzácie medzi Bohom a Mojžišom. Je dôležité poznať kontext, v akom boli tieto prikázania vyslovené, aby sme boli schopní vidieť v nich skutočne cestu života a slobody, a nie bremeno a zotročenie. Knihy Exodus a Deuteronómium, ktoré nám na niekoľkých stranách približujú [...]

2021-09-03T10:57:02+02:003. septembra 2021|

Letná tomistická škola 2021

Na tohtoročnej letnej škole sme si kládli otázku, či milosť a prirodzenosť kráča tým istým smerom. Opierali sme sa o sv. Dominika a Tomáša Akvinského. Rozmýšľali sme nad tým, ako sa naša prirodzenosť preplieta s Božou milosťou a čo to pre nás znamená v každodennom živote. Učenie nám sprostredkovali bratia Samuel a Alan. To [...]

2021-09-02T22:27:32+02:002. septembra 2021|